De Hoop biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

Basis GGZ

Bij lichte tot matige psychische klachten ontvang je hulp vanuit de Basis GGZ (BGGZ). Je hebt een psychische stoornis (DSM) die door de huisarts en POH-GGZ onvoldoende kunnen worden behandeld, maar waarvoor SGGZ te intensief is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld AD(H)D, chronische angstklachten, een milde (gedrags-)verslaving, depressie of trauma. De psychische problemen ontregelen je leven, maar ze zijn niet te complex, niet acuut en ook niet levensbedreigend. Je kunt daarnaast vanuit de Basis GGZ ook hulp ontvangen wanneer je behandeling bij de Specialistische GGZ is afgerond, maar je nog wel iemand nodig hebt om af en toe op terug te vallen.

De behandeling bestaat uit ongeveer 5 tot 10 gesprekken per jaar. Vooraf bespreek je samen met je behandelaar je doelen voor ondersteuning en herstel en het aantal behandelgesprekken dat hiervoor nodig is. Je werkt gericht aan het oplossen van, verminderen van of goed omgaan met je klachten. In de behandelgesprekken bespreek je of er verbetering in je situatie is ontstaan. Hierbij richt de behandelaar zich op het versterken van je eigen kracht. Zodat je leert om zelf of samen oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties en deze ook kan toepassen. Dat doe je op basis van technieken uit bewezen behandelmethoden. De meest voorkomende behandelmethode in de BGGZ is CGT. Maar ook oplossingsgerichte therapie, ACT, kortdurende Interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie en EMDR (alleen bij enkelvoudig trauma) behoren tot de mogelijkheden. Een uitleg over deze behandelmethoden is onderaan deze webpagina te vinden.

Bij een behandeling in de BGGZ is altijd een GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist (VS) eindverantwoordelijk voor jouw behandeling. Dat is je regiebehandelaar. Zij kunnen ook jouw behandelaar zijn, maar dat hoeft niet. Vaak voert een basispsycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) of ggz-agoog de behandeling uit. Zij houden nauw contact met de regiebehandelaar tijdens je behandeling. Onze behandelaren hebben verschillende specialisaties in behandelmethoden en psychische stoornissen (DSM). Na je aanmelding voor behandeling bij De Hoop overwegen we altijd welke collega jouw het beste kan helpen op basis van zijn of haar expertises. Een voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar aangeven is mogelijk. Een behandeling in de taal Engels krijgen kan ook. De beschikbaarheid is wel locatie afhankelijk.

Specialistische GGZ

Wanneer je ernstige of complexe klachten hebt, ontvang je hulp vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ). Je hebt bijvoorbeeld een ontwrichtende verslaving, suïcidale gedachten, een trauma, je doet jezelf pijn of je hebt een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld een (dissociatieve) persoonlijkheidsstoornis. Je hebt gesprekken met je behandelaar waarbij op de achtergrond een multidisciplinair team betrokken is.

“Ik wist niet hoe ik echt moest zijn. Dat heb ik geleerd door de behandeling. De begeleiders zorgden ervoor dat je je op je gemak voelde. Ik kreeg alle rust om te herstellen.”

Inloophuis

Voor mensen die eenzaam zijn, psychische problemen of verslavingsproblemen hebben, of op straat leven, is er in Dordrecht en in Vlissingen een inloophuis van De Hoop. Vrijwilligers bieden de gasten een veilige plek met een luisterend oor en voorzien hen van adviezen als dat gewenst is. Ook helpen zij gasten die vragen hebben over het netwerk van sociale regelgeving. We bieden een maaltijd aan, er is beperkte toegang tot internet en mensen kunnen bellen met instanties. Waar mogelijk leiden we mensen naar zorg. In het Inloophuis vindt geen behandeling plaats.

Lees meer over het Inloophuis

Wil je weten hoe het aanmelden in zijn werk gaat, of ben je benieuwd naar de wachttijden?