Aanmelden

 • Wil je je aanmelden voor behandeling bij De Hoop? Neem dan contact op met je huisarts. De huisarts zal een verwijsbrief voor je maken en deze versturen naar De Hoop. Een voorbeeld-verwijsbrief kun hier downloaden. Je hebt een verzekering nodig om behandeling te krijgen.

 • Nee, dat kan niet. Je kunt iemand wel wijzen op het hulpaanbod van De Hoop, maar voor aanmelden bij De Hoop is echt een verwijsbrief nodig van de huisarts. Daarnaast is het belangrijk dat iemand zelf gemotiveerd is om hulp te zoeken.

 • Soms kun je niet direct geholpen worden, maar moet je wachten tot het zover is. Daarnaast is de wachttijd voor elk hulpaanbod verschillend. Voor actuele informatie over de wachttijd van een specifiek hulpaanbod kun je deze pagina bekijken.

 • Je verwijzing wordt door een van onze deskundigen beoordeeld. Een van onze medewerkers zal contact opnemen om een intake-afspraak met je in te plannen.

Algemene informatie

 • Nee, dat hoeft niet. Bij De Hoop is ons geloof wel verweven met de zorg die we bieden, dat is ons fundament. Onze medewerkers zijn wel christelijk. Cliënten mogen zelf bepalen of zij iets willen met het geloof of niet.

 • De Hoop heeft locaties in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (afdeling Sta Op Zorg). Bekijk onze locatiepagina.

 • Op alle locaties kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht voor ambulante hulp; dat is hulp in de vorm van gesprekken. We noemen deze locaties onze poliklinieken. Je vindt hier meer informatie over onze ambulante hulp.

 • Soms is het nodig om een korte tijd in een van onze klinieken opgenomen te worden. Dit kan zijn in aanvulling op een ambulant traject wat al gestart is of het kan de start zijn van je behandeling. Opname in de kliniek is altijd voor een afgebakende tijd (8 tot 12 weken), voor een kort en intensief behandelprogramma. Wanneer sprake is van psychische problemen en verslavingsproblemen (dubbeldiagnose) kan de opnameduur anders zijn. Je vindt hier meer informatie over klinische behandeling.

 • Ja. Bij elke polikliniek is het in overleg mogelijk om (een deel van) je behandeling door middel van videobellen uit te voeren. Dit is wel afhankelijk van je zorgvraag.

 • Het ontwikkeltraject is voor (oud-)cliënten die willen zoeken naar wat hun mogelijkheden zijn om te groeien.  Bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of als gecertificeerd ervaringsdeskundige. Lees hier meer over het Ontwikkeltraject.

 • Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Wil je meer informatie over ons hulpaanbod? Bekijk dan deze pagina.

 • De Hoop heeft geen crisisdienst. Als je dringend hulp nodig hebt buiten onze kantoortijden, kun je contact opnemen met je eigen huisarts. Zij kunnen je vervolgens in contact brengen met de regionale crisisdiensten.

Cliënteninformatie

 • Tijdens het intakegesprek zullen we je problematiek in kaart brengen. Een indicatieteam bespreekt je hulpvraag en gaat na of De Hoop ggz jou de hulp kan bieden die voor jou het beste is. Het intakegesprek vindt plaats op één van onze poliklinieken.

 • De Hoop heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de gasten en krijgt vanuit De Hoop structurele ondersteuning van een beleidsmedewerker. De Cliëntenraad is in het leven geroepen om gasten (cliënten) van De Hoop te betrekken bij de gang van zaken binnen De Hoop voor wat betreft wonen, leven en behandeling. Het is een zogenaamd medezeggenschapsorgaan.

 • Aan het begin van de behandeling stellen we een behandelplan op. Hierin staan de overeengekomen veranderingswensen en behandeldoelen beschreven en hoe je aan deze doelen kunt werken. Op vaste momenten evalueren we met je hoe het met je behandeling gaat en stellen we zo nodig het behandelplan bij.

 • Een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan je helpen om jouw rechten, die je als cliënt van De Hoop hebt, te handhaven. De PVP kan bijvoorbeeld helpen met het verwoorden van een klacht; het vinden van de weg in allerlei regels en procedures; en bemiddelen tussen jou en je hulpverlener of een andere medewerker als je een probleem hebt met elkaar waar je niet uitkomt. De PVP is niet in dienst van De Hoop en is daarom onafhankelijk.

 • Als je niet naar je afspraak kunt komen, is het belangrijk dat je ons dit zo snel mogelijk laat weten. In ieder geval 24 uur voor de geplande afspraak. Zo kunnen we weer iemand anders helpen. Wanneer je niet tijdig afzegt, brengen we een zogenaamd ‘no-show tarief’ van €30,- voor de afspraak bij je in rekening. Wanneer je niet op je afspraak bent gekomen, nemen we altijd contact met je op. Als je in behandeling bent, bespreekt de behandelaar met jou onze werkwijze over het maken en afzeggen van afspraken.

   

Klachten

 • De medewerkers van De Hoop doen hun uiterste best iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Als je een klacht hebt kun je deze eerst bespreken met je behandelaar. Als jullie er niet samen uitkomen, kent De Hoop een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt dan naar een interne klachtenfunctionaris stappen die zal bemiddelen.

Kosten

 • Volwassenen krijgen de meeste behandelingen binnen de ggz vergoedt via de zorgverzekering. De gemeente financiert de zorg voor jeugdigen (4-18) en woonvormen zoals Beschermd Wonen. De regering bepaalt hoeveel je zelf moet betalen voor deze hulp. Hier lees je meer informatie over de kosten.

Privacy

 • Iedere behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Jouw privacy is daarmee gewaarborgd. Voor iedere cliënt wordt een dossier aangemaakt. Informatie uit je behandeldossier wordt niet aan anderen verstrekt, tenzij je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Alle gegevens worden, volgens de wettelijke bewaartermijn, tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard.

 • We vinden het belangrijk om privacy van cliënten en hun naasten, medewerkers en andere bezoekers te beschermen. Daarom is het niet toegestaan om zonder toestemming te filmen of te fotograferen op het terrein van De Hoop.

School en stage

 • Ja, dat kan. De vacatures voor stageplekken vind je in onze vacatureportal. Daar kun je op reageren.

 • Ja, dat kan. In onze vacatureportal komen de openstaande vacatures te staan voor afstudeerplekken. Je kunt ook kijken bij het Kennisinstituut christelijke ggz (KICG) of er beschikbare onderzoeksplekken zijn.

 • Al onze beschikbare informatie staat op onze site. Op de pagina hulp nodig vind je bijvoorbeeld veel informatie over psychische aandoeningen en verslavingen. Daar vind je ook de hulp die wij bieden.

 • Omdat onze behandelaren dagelijks druk bezig zijn met gesprekken met onze cliënten, hebben zij helaas geen mogelijkheid om daarnaast geïnterviewd te worden. Dat geldt voor telefonische en schriftelijke interviews en interview-afspraken ter plekke. Je kunt op onze site wel veel informatie vinden over verslavingen en psychische problemen, de hulp die wij bieden en diverse ervaringsverhalen.

 • We hebben al onze informatie op onze website staan. Op de pagina hulp nodig vind je een overzicht van de verslavingen waarvoor wij behandeling aanbieden. Daar kun je meer informatie vinden over drugs.

 • Ja, dat kan. Vul ons contactformulier in als je hierin geïnteresseerd bent. Dan vertellen we je graag over de mogelijkheden.