De Hoop biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. We hebben verschillende zorgtrajecten, zowel in de basis-ggz als in de specialistische ggz. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleid wonen aan. Door christenen, voor iedereen!

Poliklinische behandeling

De Hoop biedt poliklinische hulp op verschillende locaties in Nederland: Dordrecht, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. Op alle locaties kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht voor ambulante hulp, met uitzondering van locatie Zeeland. Op een polikliniek werkt een team van specialisten – psychiater, (GZ-)psycholoog, psychotherapeut, arts, orthopedagoog, systeemtherapeut en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige – samen om passende zorg te bieden.

Online behandeling

We bieden onze ambulante hulp ook aan via online behandeling. De behandeling bestaat uit een combinatie van het voeren van gesprekken via beeldbellen en het maken van online opdrachten in Minddistrict. We bieden online behandeling voor zowel psychische problemen, zoals angst, depressie, enkelvoudige trauma, dwang, persoonlijkheidsproblematieken en ADHD als voor verslavingsproblemen.

Het team van de online polikliniek bestaat uit verschillende therapeuten: een psychiater, een verslavingsarts KNMG, Klinisch psycholoog, GZ-psychologen, basispsychologen en een orthopedagoog.

In- en exclusiecriteria voor 100% online behandeling

Klinische hulpverlening

De Hoop heeft jarenlange ervaring met klinische behandeling van groepen cliënten met psychiatrische problemen. Met en zonder middelen afhankelijkheid. Professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. Ex-cliënten, ofwel: ervaringsdeskundigen, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ons aanbod. Zij brengen belangrijke ervaringen, kennis en kunde in. De Hoop heeft vijf verschillende klinieken. Cliënten komen in aanmerking voor klinische behandeling op basis van de zorgverzekeringswet, verwijzing door justitie of vanuit de jeugdwet.

Cliëntprofielen

 • 1. Er is sprake van een DSM-stoornis
  2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft problematiek van lichte ernst
  3. Er is sprake van een laag risico
  4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
  5. Aanhoudende/persisterende klachten.

 • 1. Er is sprake van een DSM-stoornis
  2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft problematiek van matige ernst
  3. Er is sprake van een laag tot matig risico
  4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
  5. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM-richtlijn.

 • 1. Er is sprake van een DSM-stoornis
  2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft ernstige problematiek
  3. Er is sprake van een laag tot matig risico
  4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
  5. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM-richtlijn.

 • 1. Er is sprake van een DSM-stoornis
  2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie
  3. Er is sprake van een laag tot matig risico
  4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
  5. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM-richtlijn.

 • SGGZ: bij vermoeden van een DSM-stoornis met hoog risico en/of hoge complexiteit.
  POH-GGZ:
  1. Er is geen sprake van DSM-stoornis
  2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft lichte tot subklinische problematiek
  3. Er is sprake van een laag risico
  4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld
  5. De duur van de klachten beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de DSM-richtlijn.

Aanvullend aanbod

Deskundige behandeling van de aandoening of hulp bij het aanpakken van de verslaving, is de kern van onze zorg. Aanvullend hierop kijken we met de cliënt wat nodig is om op andere terreinen in het leven herstel te vinden. Tijdens de behandeling spelen ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol of kan een cliënt extra gesprekken krijgen met een geestelijk verzorger. Het zoeken van zinvolle dagbesteding, begeleiding bij terugkeer naar het werk of hulp bij het herstel van relaties kan van grote waarde zijn op de weg naar herstel. Na de behandeling kunnen we thuishulp bieden en kan een cliënt deelnemen aan zelfhulpgroepen.

Bekijk ons aanvullend aanbod

Tijdens de behandeling

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de behandeling van een cliënt bij De Hoop, is daarvoor de toestemming van de cliënt nodig. Deze kan hiervoor een toestemmingsverklaring invullen en inleveren bij De Hoop. Wij informeren u vervolgens over de voortgang van de behandeling: het indicatiebesluit, de start van de (klinische) behandeling, wijziging van de behandeling en tot slot een eindverslag van de behandeling inclusief een medicatieoverzicht.

We hebben diverse locaties in Nederland waar we ambulante en klinische hulp bieden. Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen? Neem dan contact met ons op.