Samen met Eleos heeft De Hoop ggz het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) opgericht. Daarmee doen we onderzoek op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het christelijk geloof. Geloof heeft namelijk invloed op het psychisch functioneren, en omgekeerd. Binnen het kennisinstituut doen we hier onderzoek naar, en de resultaten daarvan willen we ook toespitsen richting de behandeling. We willen recht doen aan de geloofsbeleving van onze cli├źnten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is wetenschappelijk onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid.

Naast dat we onderzoek doen, organiseert het Kicg ook diverse cursussen en symposia voor ambtsdragers, pastoraal werkers, ggz-professionals en andere geïnteresseerden. Bekijk hier een overzicht van de activiteiten die gepland staan.

Ga naar de website van het Kicg