Wat is farmacotherapie?

Soms zijn medicijnen nodig om ervoor te zorgen dat je klachten afnemen of verdwijnen. Dat wordt farmacotherapie genoemd. Sommige medicijnen mogen voor een korte periode worden gebruikt, anderen zijn pas effectief als je deze voor langere tijd gebruikt. Vaak wordt farmacotherapie gecombineerd met een gesprekstherapie.

Hoe wordt een medicijn gekozen?

De keuze voor een medicijn vindt altijd plaats in overleg met jou. Je krijgt goede uitleg over de eventuele bijwerkingen en over mogelijke alternatieven. Je medicijnen worden voorgeschreven door een arts of psychiater. Leidend bij de keuze voor een medicijn zijn de richtlijnen van de Nederlands Vereniging van psychiatrie, jouw wensen en de kennis van je behandelaar. Uiteraard houden we de effecten van de medicijnen nauwlettend in de gaten. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van laboratoriumonderzoek en/of vragenlijsten.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.