Wat is terugvalpreventie?

Terugvalpreventie is het voorkomen van een terugval. Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen. Waardoor een terugval wordt veroorzaakt, verschilt per persoon. Bij de één is langdurige stress een trigger, bij de ander slaaptekort of werkdruk. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Een ander belangrijk onderdeel van terugvalpreventie is dat je van tevoren bedenkt wat je doet als je toch terugvalt. Het risico dat je helemaal terugvalt in oud gedrag wordt hiermee verkleind.

Hoe doen we dat?

Een terugval bestaat uit drie fasen:

Fase 1. De fase vóór de terugval. Dat is de fase van de risicofactoren. Denk aan omstandigheden die zich voordeden voordat je de klachten kreeg en waarvoor je je aanmeldde voor behandeling. Maar ook ruzie met je partner, stress, slecht slapen of werkdruk kunnen risicofactoren zijn.
Fase 2. De fase waarin de eerste klachten zich weer aandienen. Denk hierbij vooral aan de gevoelens en gedachten die als eerste optreden wanneer het niet goed met je gaat. Bijvoorbeeld hoofdpijn, negatief denken, jezelf afzonderen of prikkelbaarheid.
Fase 3. De fase van het ingrijpen. Nu moet je maatregelen nemen. Wat je in deze fase doet, heb je tijdens je behandeling met je behandelaar besproken. Je kunt denken aan sporten, iemand uit je omgeving informeren, in gesprek gaan met je partner, etc.

Als je een behandeling volgt bij De Hoop dan is er altijd aandacht voor terugvalpreventie. Je leert de signalen van een terugval te herkennen en hier adequaat op te reageren. Daarnaast is er aandacht voor het betrekken van mensen uit je omgeving bij jouw situatie. Een sociaal vangnet is van groot belang bij het voorkomen van een terugval.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.