Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een verzamelnaam voor diverse effectieve behandelmethodes die worden ingezet bij psychische klachten en stoornissen. Het doel van psychotherapie is het verminderen of hanteerbaar maken van je klachten, of het vinden van inzicht op basis van je verleden. Deze vorm van behandeling is heel effectief bij bijvoorbeeld angststoornissen, depressieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn binnen de psychotherapie verschillende richtingen.

Hoe werkt psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode op basis van gesprekken. Samen met je behandelaar ga je aan de slag met het verminderen of hanteerbaar maken van je klachten, het ontwikkelen van vaardigheden of het zoeken naar zelfinzicht. Je kunt psychotherapie individueel volgen, maar ook binnen een groep of als systeembehandeling met bijvoorbeeld je kinderen, ouders of partner. Enkele voorbeelden van psychotherapie zijn:

De vorm die we kiezen, hangt af van jouw persoonlijke situatie, je klachten en de behandeldoelen die je in samenspraak met je behandelaar bepaalt.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.