Voorbereiding

Nadat De Hoop een verwijzing van je huisarts heeft ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op. Tijdens dit telefoongesprek nemen we een aanmeldformulier met je door en maken we een afspraak voor het intakegesprek. Je ontvangt van ons een bevestigingsmail en we vragen je om als voorbereiding op de afspraak een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook sturen we een toestemmingsverklaring mee wanneer je jonger dan 16 jaar bent, zodat je ouders die kunnen invullen.

Wil je het volgende meenemen als je een intakegesprek hebt?

  • geldig legitimatiebewijs
  • indien beschikbaar en van toepassing: informatie van eerdere behandelingen

Gesprek

Het intakegesprek vindt plaats op één van onze poliklinieken van De Hoop. Tijdens het intakegesprek brengen we samen de problemen in kaart waarvoor je hulp zoekt. Het is fijn wanneer je ook een naastbetrokkene mee kan nemen naar dit gesprek. Dit kan een familielid, vriend of andere betrokkene zijn. Dit kan een steun voor jou zijn en kan daarnaast helpen om je situatie goed in beeld te brengen. Na het gesprek bespreekt een indicatieteam je hulpvraag en gaan zij na of De Hoop jou de hulp kan bieden die voor jou het beste is. Bij de locaties in Dordrecht en Rotterdam nemen we alleen cliënten aan uit de regio.

No Show-richtlijn

  • Als je niet naar je afspraak kunt komen, is het belangrijk dat je ons dit zo snel mogelijk laat weten. In ieder geval 24 uur voor de geplande afspraak. Zo kunnen we weer iemand anders helpen. Wanneer je niet tijdig afzegt, brengen we een zogenaamd ‘no-show tarief’ van €30,- voor de afspraak bij je in rekening. Wanneer je niet op je afspraak bent gekomen, nemen we altijd contact met je op. Als je in behandeling bent, bespreekt de behandelaar met jou onze werkwijze over het maken en afzeggen van afspraken.

     

Onderzoek

Soms is een aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek nodig om een beter beeld van je problematiek te krijgen. Nadat alle onderzoeksgegevens besproken zijn, stellen we je telefonisch op de hoogte van de uitslag van het onderzoek. Vervolgens leggen we een behandelvoorstel aan je voor. Soms kan het voorkomen dat we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener omdat die jou in dat geval meer gepaste hulp kan bieden.

Na de intake

Na het intakegesprek houden we je op de hoogte van de wachttijd voor je behandeling. We doen ons best om deze wachttijd zo kort mogelijk voor je te maken. Bij vragen kun je contact opnemen met de polikliniek waar je voor intake bent geweest.

Bekijk de actuele wachttijden

Bekijk onze zorgroute in drie stappen: van aanmelding tot je intakegesprek en de behandeling.