Wat is detox?

Als je verslaafd bent aan drugs, alcohol of medicijnen, ben je daar geestelijk en lichamelijk afhankelijk van. Het lichamelijk ontwennen van een verslaving heet detoxificatie of ontgifting. Tijdens de detox doorloop je een programma dat gericht is op ondersteuning, begeleiding en medische zorg bij het lichamelijke afkicken. Detox is geen volledige behandeling. Na het ontgiften start de behandeling op weg naar verder herstel.

Hoe doen we dat?

Detoxificatie kan klinisch of ambulant. Welk type detox het beste bij jou past, hangt af van:

  • Het middel dat je gebruikt.
  • De ernst van je verslaving.
  • Of de verslaving gepaard gaat met psychische klachten.
  • Je lichamelijke gezondheid.
  • Of je een goed sociaal vangnet hebt met mensen die je steunen bij het stoppen.

Een ambulante detox start met een intakegesprek, gevolgd door gesprekken met een psychiater en verslavingsarts. Samen met hen wordt een ontwenningsperiode uitgewerkt, die bestaat uit een afbouw- en medicatieschema. Tijdens de detox zoek je dagelijks contact met ons om te bespreken hoe het gaat en om eventuele complicaties te voorkomen. Na de detox volgt een ambulant behandeltraject. Het heeft de voorkeur om minimaal één van je naasten te informeren over je detox en behandeltraject.

Voor het afkicken van bepaalde middelen is een intensievere detox nodig. Dan wordt klinische detox overwogen. Het lichamelijk afkicken brengt ontwenningsverschijnselen met zich mee. Denk aan rillen, zweten, spierpijn, hoofdpijn, darmkrampen, diarree en hartkloppingen. Dat kan heftig of beangstigend zijn. Daarnaast moet goed in de gaten worden gehouden hoe het lichaam op de ontgifting reageert. Klinische detox vindt dan ook altijd plaats onder continue begeleiding van een medisch team. Soms wordt medicatie ingezet om de onthoudingsverschijnselen tot een minimum te beperken en complicaties te voorkomen.

Lees meer over de detoxkliniek

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.