Waarom systeemtherapie?

De problemen die jij ervaart hebben niet alleen effect op jou, maar ook op mensen uit jouw omgeving (systeem). Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Mensen om jou heen kunnen, bewust of onbewust, invloed hebben op jouw problemen. Omdat jouw omgeving zo’n belangrijke rol speelt bij jouw problematiek, is het heel nuttig om bepaalde belangrijke personen uit jouw omgeving uit te nodigen om deel te nemen aan de therapie. Enkele voorbeelden van systeemtherapie zijn partner-relatietherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.

Hoe doen we dat?

We brengen samen met jou in kaart welke personen belangrijk voor jou zijn. Vervolgens onderzoeken we welke invloed zij op jou hebben óf jij op hen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld lijden onder de klachten van hun ouders, of andersom. We bespreken of, hoe en wanneer we belangrijke personen uit jouw omgeving betrekken bij je behandeling om zo de systeemtherapie te starten. Is er schade ontstaan binnen relatie(s) of zijn er anderen die invloed hebben op jouw klachten, dan bekijken we wat er nodig is om tot herstel te komen. Goed leren communiceren speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het leren begrijpen van elkaar standpunt en gevoelens zijn helpend. Meer onderling begrip zorgt voor minder onderlinge spanningen.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.