Zodra bekend is wanneer je behandeling kan starten, nemen wij contact met je op. Tijdens het telefoongesprek krijg je praktische informatie, bijvoorbeeld waar en hoe laat je verwacht wordt. Daarnaast sturen wij je nog een brief waarin alle gegevens duidelijk op een rijtje staan.

Persoonlijke aanpak

Bij De Hoop ontvang je individuele behandeling of groepsbehandeling. Je krijgt een persoonlijke aanpak aan de hand van je behandeldoelen. Samen met je behandelaar werk je je problematiek uit met de bij jouw situatie passende therapie. We kijken naar het probleem waar je hulp voor hebt gevraagd, maar we kijken ook verder dan dat. We brengen ook de gevolgen van de problemen voor andere terreinen in je leven in kaart. Hoe gaat het in je relaties, in je werk, je woonsituatie? Als het nodig is, hebben we ook passende hulp om dat aan te pakken. We geloven dat herstel gaat over de breedte van je leven!

Bekijk onze behandelvormen

Behandelplan

Aan het begin van de behandeling stellen we samen een behandelplan op. Hierin staan de veranderingswensen en behandeldoelen beschreven en hoe je met hulp aan deze doelen kunt werken. We vinden het belangrijk dat ook je omgeving betrokken is bij jouw proces, daarom bespreken we met jou of en in welke vorm het voor jou en je behandeling helpend is wanneer we iemand uit je directe omgeving betrekken bij je behandeling. Dit kan jou steun geven en daarnaast kunnen naastbetrokkenen ook waardevolle inbreng hebben, die jou helpt op weg naar herstel.

Evalueren

Op vaste momenten evalueren we met je hoe het met je behandeling gaat en stellen we zo nodig het behandelplan bij. We vragen je tussentijds om vragenlijsten in te vullen (zogenaamde ROM-vragenlijsten en CQI-vragenlijsten), zodat we op verschillende momenten tijdens het behandeltraject kunnen toetsen of je klachten afnemen en het beter met je gaat. Je bespreekt de uitkomsten altijd met je behandelaar. De CQI-vragenlijsten worden door De Hoop gebruikt om cliëntervaring en -tevredenheid te meten en in kaart te brengen.

De behandeling sluiten we af met een eindgesprek waarin we bespreken of de behandeling voldoende heeft gewerkt, of je doelen zijn behaald en of er nog verdere zorg of behandeling nodig is.

Bekijk onze zorgroute in drie stappen: van aanmelding tot je intakegesprek en de behandeling.