De Hoop Groep biedt zorg en ondersteuning gericht op mentale gezondheid en herstel. Dit doen we voor kinderen, jongeren en volwassenen. We werken vanuit onze christelijke levensovertuiging.

We willen mensen sterker maken, juist wanneer ze kwetsbaar zijn door psychische problemen of te maken krijgen met de risico’s of gevolgen van verslaving. We zoeken naar perspectief en een waardevolle manier om mee te doen in de samenleving.

Met ons gezamenlijke aanbod bevorderen we zowel de zelfredzaamheid als de samenredzaamheid. We geloven dat een mens is bedoeld om in relatie te leven. In gezonde verbinding met elkaar, met zichzelf, met God en met de schepping. Alleen vanuit en dankzij verbinding kunnen we weer herstel vinden. Daarom zoeken we altijd naar de mogelijkheden om ook de omgeving van een persoon te betrekken en te versterken.

Ons aanbod samengevat:

Ons aanbod samengevat:

  •  Het sterk en weerbaar maken van jongeren.
  • Bieden van behandeling en begeleiding van psychische problemen en verslavingsproblemen aan jong en oud.
  • Het ondersteunen van mensen bij het zelfstandig wonen wanneer extra hulp nodig is.
  • Het bieden van een passende beschermde woonplek.
  • Het bieden van passend werk of daginvulling.
  • Het versterken van sociale netwerken om zo samenredzaam te zijn.