Soms valt het niet mee om zelfstandig te wonen. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met psychische problemen of verslavingsproblemen. Na je behandeling kan de stap groot zijn om weer zelfstandig te wonen. Tijdelijke begeleiding of wonen in een groep of zelfstandig wonen met begeleiding en bescherming kan dan een oplossing bieden. De Hoop biedt diverse woonvormen, die worden gefinancierd uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Er zijn meerdere soorten woonvormen. De woonvormen van De Hoop op een rijtje:

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen biedt wonen met intensieve begeleiding en bescherming aan mensen met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Hier woon je voor een langere periode.

Lees meer over deze woonvorm

“Ik heb een hart voor De Hoop: dat is de plek waar ik ben geholpen. Als ik er langsfiets voelt het nog steeds als thuis.”

Huizen van Hoop

De Huizen van Hoop zijn kleinschalige woonlocaties waar cliënten met elkaar deel uitmaken van een woon- en leefgemeenschap. Het is bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig wonen (nog) niet haalbaar is.  

Lees meer over deze woonvorm

Ambulante thuisbegeleiding

Wanneer je wel in je eigen huis kunt wonen, maar je extra hulp nodig hebt om dit goed vorm te geven, bieden we ook individuele begeleiding thuis. Dit is bedoeld voor mensen met psychische problemen of die te maken hebben gehad met (ernstige) verslavingsproblematiek. De begeleiding vindt plaats in de vorm van gesprekken en is mogelijk vanaf 16 jaar.

Lees meer over deze woonvorm

Vragen over onze woonvormen? Neem dan contact op via info@dehoop.org of bel naar 078-6111 111