Bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar en hun ouders terecht voor hulp bij verschillende problemen. Voordat de behandeling start vindt er een intakegesprek plaats waarbij we de zorgen op een rij zetten. Mocht voor of tijdens het behandeltraject blijken dat er meer nodig is om jou goed te kunnen helpen, dan zullen we voorstellen om onderzoek te doen, zoals intelligentie- of autismeonderzoek. Vervolgens bekijken we welke vorm van hulpverlening voor jou het meest geschikt is.

Behandeling

Er kunnen verschillende soorten hulpverlening ingezet worden.

Poliklinische behandeling:
Bij een traject op de polikliniek worden jij en je ouders gekoppeld aan een behandelaar waarmee je tijdens (twee)wekelijkse afspraken aan je persoonlijke behandeldoelen werkt.

Deeltijdbehandeling (met onderwijs):
Als je problemen hebt, is het vaak moeilijk om het vol te houden op school. Soms ga je als gevolg van je probleem helemaal niet meer naar school toe. Het komt ook voor dat aanmelding voor een behandeling wordt uitgesteld uit angst dat je teveel achter gaat lopen op school. In die gevallen kan deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs een oplossing zijn. Deze vorm van behandeling is geschikt voor jou als je op het voortgezet onderwijs zit en kampt met psychiatrische problemen zoals angst en dwangstoornissen, somberheidsklachten, of problemen als gevolg van een trauma.

Als je bij De Hoop komt voor deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs, wisselen dagdelen behandeling en dagdelen school af. We stemmen het lesprogramma af met je huidige school. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend ben je gewoon thuis. Een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs duurt meestal zo’n drie maanden.

Deze vorm van deeltijdbehandeling is een samenwerkingsverband tussen De Hoop ggz, Eleos en een aantal scholen in de regio van het samenwerkingsverband RefSVO, te weten De Rank, Gomarus Scholengemeenschap, Wartburg College en Driestar College. De behandeling staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam en beperkt zich dus niet tot scholieren van de betrokken scholen.

 

Klinische behandeling:
Een klinische behandeling duurt 14 weken. In een groep van maximaal tien jongeren verblijf je dag en nacht in onze kliniek ‘de Optimist’. Ook hier wissel je (groeps)behandeling af met dagdelen waarop je naar onze interne school gaat. Als je op de kliniek wordt opgenomen, kijken we op welke afdeling jij het beste past.

Over het algemeen zullen wij na de intake starten met een poliklinisch traject. Mocht blijken dat de zorgen en problemen die er bij jou spelen vragen om een meer intensieve aanpak, dan kan jouw behandeling worden opgeschaald naar een deeltijdbehandeling of klinische behandeling.

Sinds 2015 biedt De Hoop deeltijdbehandeling voor jongeren die een psychisch probleem hebben en met school in de knel komen: school en therapie onder één dak.

Lees meer over de deeltijdbehandeling

Verwijzing en kosten

De behandeling wordt betaald door jouw lokale gemeente. Hiervoor heb je een geldige verwijsbrief van jouw huisarts of jeugdteam nodig.

Ga naar het aanmeldformulier

Een kijkje in de kliniek

In dit filmpje krijg je een kleine impressie van hoe onze Kinder- en Jeugdkliniek er uit ziet.

Accepteer de cookies om deze video te kunnen bekijken. Lees ons cookiebeleid.

Meer informatie of aanmelden? Bij twijfels of vragen kun je op werkdagen telefonisch contact met ons opnemen. Wij denken graag met je mee!