Raad van Toezicht
Dhr. H. de Ruiter (voorzitter)
Dhr. J. van Bennekom
Dhr. D. van Egmond
Dhr. J.P. Mostert
Mw. Mr. W.H. Benard

Raad van Bestuur
Mevr. drs. I. Blom
Dhr. drs. P.G.F. Vel Tromp

Onderdeel van De Hoop Groep

De Hoop is onderdeel van De Hoop Groep net als Chris&Voorkom, Werkvisie De Hoop en De Brug. De Hoop Groep biedt zorg en ondersteuning gericht op mentale gezondheid en herstel. Dit doen we voor kinderen, jongeren en volwassenen. We werken vanuit onze christelijke levensovertuiging.

Meer over De Hoop groep

Jaarverslag

Hieronder is het populair jaarverslag van 2023 als download toegevoegd. De volledige jaarverantwoordingen van de afgelopen jaren zijn te bekijken via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk hier alle jaarverslagen

Duurzaam investeren

De Hoop ggz wil als christelijke instelling bijdragen aan goed beheer en rentmeesterschap van de schepping en is daarom gemotiveerd om een steeds hoger niveau van duurzaamheid te bereiken. Door investeringen in groene energie en duurzame processen heeft De Hoop de certificering ‘Brons’ toegewezen gekregen van de Milieuthermometer Zorg. Daarmee voldoen wij aan de audit-eisen van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER).

Lees meer over de certificering
Certificering Brons van Milieuthermometer