Raad van Toezicht
Dhr. H. de Ruiter (voorzitter)
Dhr. J. van Bennekom
Dhr. D. van Egmond
Dhr. J.P. Mostert

Raad van Bestuur
Mevr. drs. I. Blom
Dhr. drs. P.G.F. Vel Tromp

Jaarverslag

Hieronder is het populair jaarverslag van 2022 als download toegevoegd. De volledige jaarverantwoordingen van de afgelopen jaren zijn te bekijken via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk hier alle jaarverslagen

Duurzaam investeren

De Hoop ggz wil als christelijke instelling bijdragen aan goed beheer en rentmeesterschap van de schepping en is daarom gemotiveerd om een steeds hoger niveau van duurzaamheid te bereiken. Door investeringen in groene energie en duurzame processen heeft De Hoop de certificering ‘Brons’ toegewezen gekregen van de Milieuthermometer Zorg. Daarmee voldoen wij aan de audit-eisen van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER).

Lees meer over de certificering
Certificering Brons van Milieuthermometer