Kwaliteitsstatuut De Hoop

Zorginstellingen zijn verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe De Hoop haar zorg heeft ingericht. Je krijgt met het lezen van het statuut een indruk van hoe de intakeprocedure gaat, hoe de behandeling geëvalueerd wordt en hoe de kwaliteit van de professionals geborgd wordt.

De Hoop en het HKZ-keurmerk

Vanaf 1 maart 2007 dragen we het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Per 1 januari 2008 geldt dit keurmerk als eis voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks vinden verschillende audits plaats bij onderdelen van De Hoop, uitgevoerd door het bureau DNV.

Lees meer over het HKZ-keurmerk

Cliënttevredenheidsmetingen

Tevredenheid van cliënten is voor De Hoop heel belangrijk. Daarom publiceren we de meest recente Benchmarkrapportage over de tevredenheid van cliënten op deze pagina. Het rapportcijfer is op een schaal van 1,0 (zeer ontevreden) tot 10,0 (zeer tevreden).

Ambulante zorg (2023): rapportcijfer van 8,3
Klinische zorg (2023): rapportcijfer van 8,1 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2023): rapportcijfer van jongeren 8,1 en van de ouders/verzorgers 8,3
Begeleid wonen (2022): 8,4

Zorg volgens modules Akwa GGZ

Onze zorg wordt ook geleverd conform diverse generieke modules die door Akwa GGZ zijn opgesteld. Het gaat om de modules Arbeid als medicijn, Bijwerkingen, Daginvulling en participatie, Diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag, Ernstig Psychiatrische aandoeningen, Landelijke samenwerkingsafspraken HA, gbGGz & sGGz, Organisatie zorg voor kind en jongere, Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en Ehealth.

Meer patiëntinformatie over deze standaarden kunt u vinden op de website van Akwa GGZ en Thuisarts.nl.

WMO

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).

Depressie, angsten, verslaving… het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. Zoek jij hulp en wil je daarvoor de eerste stap zetten? De Hoop helpt je op weg.