Omdat Stichting De Hoop in het bezit is van een ANBI verklaring zijn giften aan De Hoop voor de belasting aftrekbaar. Je kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de Belastingdienst onder de naam ‘Stichting De Hoop’.
Als donateur en/of begunstigde heb je er belang bij inzicht te hebben in het functioneren van een ANBI goed doel. Daarom publiceren we belangrijke informatie overzichtelijk op een rij:

  • Officiële naam: Stichting De Hoop
  • Publiek bekende naam: De Hoop of De Hoop ggz
  • KVK nummer: De Hoop is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41118001. RSIN nummer: 003827197.

Bekijk onze bestuurssamenstelling.

Statuten De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. Daarnaast biedt De Hoop verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. De doelstelling van De Hoop staat uitgebreider beschreven in de Statuten.

Beloningsbeleid van de instelling

Onze medewerkers vallen onder de CAO GGZ. In de jaarrekening, die je hieronder kunt downloaden, lees je wat ons beloningsbeleid inhoudt voor het bestuur.

Wil je een actie of donatie doen voor De Hoop? Bekijk hier de mogelijkheden!