Wat is Theraplay?

Theraplay richt zich op het verbeteren van de relatie tussen (pleeg)ouder en kind, op een speelse wijze. De Hoop ggz zet onderdelen van Theraplay in, met name bij kinderen (basisschoolleeftijd) met hechtingsproblematiek, bijvoorbeeld in pleegzorg, of bij kinderen die een moeilijke start hebben gehad, zoals door vroeggeboorte of ziekte. Theraplay is inzetbaar bij sociale, emotionele of gedragsproblemen waarbij hechting een rol speelt.

Door de verstoorde hechting zijn er vaak negatieve overtuigingen ontstaan bij het kind. Het denkt bijvoorbeeld dat het niet de moeite waard is, dat de wereld beangstigend is en dat anderen niet voor hem of haar zullen zorgen. Dankzij de therapie komen daar langzaam maar zeker positievere overtuigingen voor in de plaats. Door de intensieve, positieve interactie met de (pleeg)ouder in de behandeling gaat het kind zichzelf ervaren als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

Hoe doen we dat?

Eerst krijgen de (pleeg)ouders uitleg over Theraplay en hechtingsproblematiek. Daarna volgen twee afspraken waarbij (pleeg)ouders en het kind samen diverse opdrachten uitvoeren, die doorgaans als heel leuk worden ervaren. Deze twee afspraken geven meer inzicht waar de behandeling zich op moet richten.

Vervolgens starten de behandelsessies, met ouder en kind samen. Er wordt gebruik gemaakt van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. De activiteiten en het speelse en afgestemde contact versterkt de relatie tussen (pleeg)ouder en kind en brengt verandering op gang. Tussentijds krijgen de (pleeg)ouders meer uitleg van de therapeut, zodat ze onderliggende behoeften van hun kind gaan herkennen en beter in staat zijn om het kind te reguleren en het gedrag te sturen.

Bekijk hier meer informatie over Theraplay

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.