Wat is rehabilitatie?

Rehabilitatie is een methode om mensen met ernstige, langdurige psychiatrische problemen te ondersteunen in hun herstelproces. We gaan uit van jouw persoonlijke wensen en doelen op het gebied van wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. We helpen je bij het realiseren van deze wensen en doelen, zodat je weer als volwaardig lid van de samenleving kunt functioneren. Hierbij gaan we uit van jouw eigen kracht en kijken we vooral naar je sterke kanten.

Hoe doen we dat?

Eerst onderzoek je samen met je begeleider welke wensen en doelen je hebt op het gebied van wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Daarna kies jij zelf de doelen uit waar je aan wilt werken. Je leert verschillende technieken en vaardigheden om die doelen te bereiken en te behouden. Ook leer je gebruik te maken van hulpbronnen. Hierdoor zul je weer met succes en tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.