Wat is mentalisatiebevorderende therapie?

Mentalisatiebevorderende therapie (MBT) draait om het (beter) leren begrijpen van jezelf en anderen. Mentaliseren helpt je om je gevoelens beter te plaatsen, grip te krijgen op je emoties en te begrijpen waarom je op een bepaalde manier reageert. Daarnaast richt MBT zich op het leren begrijpen van wat er in de ander omgaat. Van oorsprong wordt MBT ingezet bij de behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Tegenwoordig wordt deze vorm van therapie ook gebruikt bij andere persoonlijkheidsstoornissen.

Lees meer over persoonlijkheidsstoornissen

Hoe werkt mentalisatiebevorderende therapie?

Iedereen mentaliseert. Bewust of onbewust. Stress of angst maken het mentaliseren moeilijker. Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, ervaar je vaak zoveel spanning dat het mentaliseren onder druk komt te staan. MTB helpt je de vaardigheid van mentaliseren te versterken. Je leert herkennen en begrijpen waarom je doet wat je doet en je voelt zoals je voelt. Daarnaast besteden we aandacht aan de samenhang tussen je eigen gevoelens en die van anderen. Doordat je de mogelijke triggers op jouw gedrag leert kennen, en je je beter leert verplaatsen in anderen, leer je anders te communiceren. Dat maakt het mogelijk om stabielere en hechtere relaties op te bouwen.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.