Therapie bij een ggz-aanbieder wordt steeds meer online aangeboden. Het resultaat is online even effectief gebleken als bij fysieke ontmoetingen. Bij de afdeling Hoop Online van De Hoop kunnen volwassenen therapie krijgen voor zowel psychische- als verslavingsproblemen.

Bij online therapie hoef je niet naar een locatie te komen. Je ontmoet je behandelaar door te videobellen. Aanvullend op de behandelgesprekken kan je opdrachten doen via een online portaal.

Contactgegevens

Hoop Online – Afdeling voor online therapie

Telefoonnummer: +31 78 611 1111
E-mailadres: hooponline@dehoop.org

Voor behandeling bij Hoop Online hoef je niet in Nederland te wonen.

“De meeste mensen wennen al heel snel aan het beeldbellen en geven vaak na het eerste gesprek aan dat ze niks missen tegenover een fysieke afspraak.” - Fabine, online psycholoog

Online therapie iets voor jou?

Therapie bij Hoop Online heeft een aantal unieke kenmerken die voor sommigen voordelig kunnen zijn:

  • Geen reistijd;
  • Behandeling (deels) op eigen gekozen tijdstip;
  • Niet aan een locatie gebonden, dus de behandeling kan plaatsvinden op elke gewenste plek, ook vanuit het buitenland. Zorg wel voor een rustige plek waar je jouw privacy kunt waarborgen;
  • Een kortere wachttijd.

Helaas kunnen we je bij Hoop Online niet helpen wanneer er sprake is van risicovolle suïcidale gedachten, zelfbeschadiging, (kwetsbaarheid voor) psychoses, een forensische achtergrond, complexe somatische problematiek, bipolaire stoornis, eetstoornis, autisme spectrum stoornis, gebruik van meerdere middelen en/of afhankelijkheid van GHB of opiaten. Bij deze problematiek kan je beter worden geholpen bij een fysieke locatie. Sinds kort voeren we geen diagnostiek meer uit naar ADHD. Wel kun je je aanmelden voor een behandeling van ADHD klachten wanneer de diagnose reeds gesteld is.

Verder is het handig dat mensen over digitale basisvaardigheden beschikken en de juiste apparatuur (computer/ tablet met webcam) hebben om een online gesprek mogelijk te maken.

Angel Roseval

Orthopedagoog

Fabine van Ginkel

GZ-psycholoog i.o.

Harrie Fokkens

Psychotherapeut

Henk-Jan Seesink

GZ-psycholoog

Kees-Jan Heijkamp

GZ-psycholoog

Kim Burger

Psycholoog

Louis van Til

Klinisch psycholoog

Lianne Vink

GZ-psycholoog

Lisette Staples

Psycholoog

Myrthe Schouten

Psycholoog

Romeo Trapman

Psychiater

Sjacco van Iwaarden

Verslavingsarts

Tabitha Jumelet

Manager

Aanmelden voor online therapie

Je kan je aanmelden voor een online ggz behandeling door de reguliere aanmeldroute te volgen en aan te geven dat je online behandeling wilt. Je kan ook direct contact op te nemen met de online psychologen via hooponline@dehoop.org. In beide gevallen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Na je aanmelding, vindt een online intake plaats via beeldbellen, waarin we samen met jou kijken naar de best passende behandeling. Je behandeling bestaat uit een combinatie van het voeren van gesprekken via beeldbellen en het volgen van online oefeningen. Je hebt hier een computer, tablet of telefoon met webcam voor nodig.

Meer over de reguliere aanmeldroute bij De Hoop

Kosten

De vergoeding voor online therapie bij Hoop Online werkt hetzelfde als bij de reguliere zorg. GGZ zorg is een overkoepelende naam voor de zorg voor psychische klachten. Deze hulp valt onder de basisverzekering. Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico.

Houdt er rekening mee dat online hulpverlening ook valt onder dit verplichte eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en kun je nalezen op je polis. Let op het intakegesprek wordt door de zorgverzekeraar gezien als hulpverlening en valt dus ook onder je eigen risico. Ook als na het intakegesprek wordt besloten om geen traject bij Hoop Online in gang te zetten.

Veelgestelde vragen

  • Soms kun je niet direct geholpen worden, maar moet je wachten tot het zover is. Daarnaast is de wachttijd voor elk hulpaanbod verschillend. Voor actuele informatie over de wachttijd van een specifiek hulpaanbod kun je deze pagina bekijken.

Benieuwd of online behandeling ook voor jou geschikt is? Maak een afspraak om het beeldbellen met een online psycholoog eens te proberen of je vragen te stellen. Je kunt mailen naar hooponline@dehoop.org. We zullen dan contact met je opnemen.