Deeltijdprogramma is tijdelijk stopgezet.

Bij de deeltijdbehandeling persoonlijkheidsproblematiek (DT-P) ontvang je een intensieve behandeling voor je (complexe) persoonlijkheidsproblematiek (met of zonder verslaving). Deze behandeling volg je in deeltijd. Elke maandag, dinsdag en donderdag volg je diverse (groeps)therapieën die je inzicht geven in je problematiek en je helpen om weer zelfregie en zingeving te krijgen. Deze behandeling vindt plaats bij Dorp De Hoop in Dordrecht.

 • Het cliëntprofiel voor de 3-daagse deeltijdbehandeling bestaat uit cliënten met cluster B of C-persoonlijkheidspathologie met of zonder verslavingsproblematiek, waarvoor een curatieve behandeling is geïndiceerd. Cliënten hebben vaak een of meer ambulante of ambulant- plus behandelingen gehad voor de behandeling van persoonlijkheidspathologie met of zonder verslaving, zonder voldoende effect. Voor wat betreft de verslavingsproblematiek moet de cliënt ten minste abstinent kunnen zijn tijdens de deeltijddagen. Voor wat betreft de persoonlijkheidspathologie moet sprake zijn van voldoende ego-sterkte zodat de cliënt een inzicht gevende (in tegenstelling tot een supportieve) behandeling aankan. Het mentaliserend vermogen moet in potentie te ontwikkelen zijn. Cliënten zijn gemotiveerd om naar zichzelf te kijken en zijn in principe bereid om tijdens groepsonderdelen over hun eigen binnenwereld te (leren) delen en kunnen functioneren in een behandelgroep zonder ernstige acting-out gedrag of zonder dat sprake is van een hoog risico op drop-out.

  • Persoonlijkheidspathologie cluster B of C
  • Mentaliserend vermogen is beperkt, maar wel te ontwikkelen
  • Ten minste een ambulant en/of ambulant- plus traject gehad, zonder voldoende resultaat
  • Eventuele verslavingsproblematiek is dusdanig onder controle dat cliënt abstinent is tijdens deeltijddagen en cliënt gemotiveerd is voor abstinentie
  • IQ > 75 (voor de LVB-groep, met een licht disfunctioneren op domeinen wordt een aparte deeltijdgroep ontwikkeld).
  • Client woont binnen een straal van 25 km van Dordrecht
  • Client heeft een inzichtzoekende houding en is in principe bereid om binnen therapiegroepen over zijn binnenwereld te delen
  • Er is sprake van voldoende ego-sterkte waarbij cliënt onder druk van intensieve groepsbehandelingen niet ontregeld
  • Client kan zijn hulpvraag uitstellen
  • De verslavingsproblematiek is dusdanig onder controle dat de cliënt ten tijdens deeltijddagen abstinent kan blijven
 • Bij de deeltijdbehandeling persoonlijkheidsproblematiek (DT-P) ontvang je een intensieve behandeling voor je (complexe) persoonlijkheidsproblematiek (met of zonder verslaving). Deze behandeling volg je in deeltijd. Elke maandag, dinsdag en donderdag volg je diverse (groeps)therapieën die je inzicht geven in je problematiek en je helpen om weer zelfregie en zingeving te krijgen. Deze behandeling vindt plaats bij Dorp De Hoop in Dordrecht.

  • Verstandelijke beperking met matig of ernstig disfunctioneren op een of meerdere domeinen
  • Hoog risico op psychotische ontregeling bij oplopende stress
  • Hoog risico op agressieve (waaronder suïcidale) acting-out bij oplopende stress
  • Stoornis in het gebruik van GHB
  • Suïcide risico > matig
  • Automutilatierisico waarbij sprake is van ernstig lichamelijk letsel/ letsel waarvoor medische zorg nodig is
  • Ernstige crisisgevoeligheid, namelijk suïcidaliteit, acting-out of automutilatie
  • Ernstige somatische problematiek welke interfereert met de psychische problematiek
  • Cliënten met een antisociale of narcistische persoonlijkheidsstoornis, die niet aanspreekbaar zijn op regels en misbruik maken van medegasten.
  • Geen uitstelmogelijkheden hebben van hulpvragen
  • Gebrek aan frustratietolerantie of de impulscontrole is onvoldoende.
  • Cliënten die uit hun gedrag en of uitingen bij herhaling laten blijken niet gericht te zijn op groei en herstel
  • Onvoldoende motivatie voor veranderen gedrag met betrekking tot middelengebruik of interpersoonlijk functioneren
  • Opiaat substitutietherapie (mogelijk wordt dit op een later tijdstip wel optioneel)
  • Hoge dosering benzodiazepines of Tramadol
  • Er is sprake van dagelijks of bijna dagelijks gebruik van middelen
  • ASS
  • Schizofrenie
  • Geen stabiele woon of/ verblijfssituatie

De aanmelding voor de deeltijd is tijdelijk stopgezet. Neem contact op met ons om alternatieve behandelvormen te bespreken.