Polikliniek Rotterdam | Informatie voor verwijzers

Wat onze polikliniek onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

In Dordrecht en Rotterdam nemen we alleen cliënten aan uit de regio.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop ggz | Polikliniek Rotterdam aanbiedt.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)  

  • Sociale angststoornis 
  • Paniekstoornis 
  • Agorafobie 
  • Gegeneraliseerde angststoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Cliënten die niet naar de poli durven te komen 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Contextuele therapie 
 • Inclusiecriteria
  Begeleiding bieden bij: 

  • Aanvragen hulp bij sociaal maatschappelijke problemen 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Contact leggen met WMO, wijkteam of andere hulpverlenersinstanties 

  + Geen behandeling voor de volgende stoornissen 

  • Slaap-waakstoornissen 
  • Seksuele disfuncties 
  • Genderdysforie 
  • Neurocognitieve stoornissen 
  • Parafiele stoornissen 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Seksverslaving 
  • Periodieke explosieve stoornis 
  • Pornoverslaving 
  • Kleptomanie

  Exclusiecriteria 

  • Pyromanie

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Terugvalpreventie 
  • Oplossingsgericht 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Dissociatieve identiteitsstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Dissociatieve amnesie 
  • Depersonalisatie-/derealisatiestoornis 
  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis 

  Behandeling 

  • Cognitieve Gedragstherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend/structurerend behandelcontact 
  • Schematherapie individueel 
 • Inclusiecriteria 

  • Wiet verslavingsstoornis (licht, matig, ernstig) 
  • Gokstoornis 
  • Alcoholverslaving (licht) 

  Exclusiecriteria 

  • Alle middelen, uitgezonderd Wiet/Hasj 
  • Dak- en thuisloosheid 
  • Alcoholverslaving middel/zwaar 
  • Opiaatverstrekking 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Terugvalpreventie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Farmacotherapie 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Autisme spectrum stoornis 
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD) 
  • Ticstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Verstandelijke beperking (IQ < 60) en/of geen vermogen tot zelfreflectie. 
  • Specifieke stoornissen 
  • Motorische stoornissen 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Obsessief-compulsieve stoornis 
  • Verzamelstoornis 
  • Morfodysfore stoornis 
  • Trichotillomanie 
  • Exoriatiestoornis 

  Exclusiecriteria 

  Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis (trekken van) 
  • Borderline persoonlijkheidsstoornis 
  • Histrionische persoonlijkheidsstoornis 
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis 
  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
  • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 
  • Zwaar delinquent gedrag 
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis

  Behandeling* 

  • Psychotherapie individueel (zeer beperkt aanbod) 
  • Schematherapie individueel  
  • Clientgerichte psychotherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Systeemtherapie 
  • Farmacotherapie 
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Contextuele therapie 
  • VERS (Vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis) ook aanbod individueel

  *BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de client betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat client lang moet wachten op behandeling. 

 • Inclusiecriteria 

  • Psychodiagnostiek 

  Exclusiecriteria 

  • Geen neuropsychologisch onderzoek 

  Behandeling 

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid) 
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek 
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD 
  • Psychiatrisch onderzoek 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Relatietherapie / systeemtherapie (alleen als één van beide partners een DSM-V diagnose heeft) 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Systeemtherapie 
  • Relatietherapie 
  • Gezinsdiagnostiek 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Kortdurende psychotische stoornis  
  • Waanstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Schizofreniforme stoornis 
  • Schizofrenie  
  • Schizoaffectieve stoornis 
  • Katatonie 

  Behandeling 

  • Cognitieve Gedragstherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend/structurerend behandelcontact 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Depressieve stoornis  
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) 
  • Premenstruele stemmingsstoornis 
  • Bipolaire stemmingsstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Acute suïcidaliteit 
  • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Interpersoonlijke psychotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
 • Inclusiecriteria (licht, matig)  

  • Posttraumatische stress stoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Aanpassingsstoornissen 
  • Acute stress stoornis 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Interpersoonlijke psychotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie
 • Inclusiecriteria (matig) 

  • Boulimia nervosa 
  • Eetbui-stoornis 
  • Anorexia nervosa (BMI > 16) 

  Exclusiecriteria 

  • Anorexia nervosa  < BMI 16 
  • Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis 
  • Pica 
  • Ruminatiestoornis 
  • Licht en ernstige problematiek 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Steunend-structurerend contact 

Behoefte om te overleggen of heb je vragen over ons zorgaanbod? De bureaudienst van polikliniek Rotterdam is telefonisch bereikbaar voor collegiaal overleg op maandag, woensdag en donderdag van 11.00 - 12.00 uur.