SGGZ-zorgorganisaties kunnen cliënten sneller in een van onze klinieken laten plaatsen. Voor een verkorte plaatsing is vooraf afstemming nodig tussen u, als verwijzend regiebehandelaar, en de regiebehandelaar van onze kliniek.

Aanmelden
U kunt uw aanmelding sturen naar opname@dehoop.org onder vermelding van “Verkorte plaatsing”. Uw aanmelding dient het volgende te bevatten:

  • Verwijsbrief van psychiater of huisarts;
  • Toestemmingsverklaring van cliënt met betrekking tot uitwisseling van cliëntgegevens;
  • Aanvullende gegevens van somatische en psychiatrische voorgeschiedenis;
  • Verklaring dat cliënt na ontslag zijn of haar behandeling vervolgt bij u als verwijzende instelling.

De Hoop opent een eigen zorgtraject en dat bestaat naast het al lopende zorgtraject bij u als verwijzende instelling. Deze twee trajecten kunnen naast elkaar blijven bestaan.

De verkorte plaatsingsroute geldt niet voor onze Kinder- en jeugdkliniek, alleen voor de klinieken voor volwassenen: