We stellen jou centraal, met het probleem waarmee je bij ons aanklopt. Deskundige behandeling van de aandoening of hulp bij het aanpakken van je verslaving is de kern van onze zorg. Aanvullend hierop willen we met je kijken wat nodig is om op andere terreinen in je leven herstel te vinden. Hoe gaat het met je sociale contacten, in je werk, je woonsituatie? Worstel je met levensvragen? We bieden op verschillende manieren ondersteuning bij dit proces.

Lotgenotengroep voor nabestaanden na suïcide

Vanaf september 2024 organiseert De Hoop een lotgenotengroep voor mensen die een naaste zijn verloren door suïcide. De avonden worden geleid door een ervaringsdeskundige. Op een aantal avonden sluit ook een predikant aan om te praten over geloofs- en zingevingsvragen. Iedereen is welkom! Je hoeft geen cliënt bij De Hoop te zijn.

Meer informatie

Pastorale zorg

Juist wanneer je problemen ervaart in je leven, kunnen vragen over het leven, zingeving of geloof een grote rol spelen. Tijdens de behandeling krijgt dit aandacht, omdat dat onderdeel is van je weg naar herstel. Wanneer er meer gesprekken nodig zijn naast de behandeling, bieden we je op sommige vestigingen de mogelijkheid aan voor een pastoraal gesprek of een traject met een van onze pastoraal werkers.

Werk

Zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of activiteiten kan helpend zijn bij je herstelproces. We onderzoeken met jou of je hier hulp bij wilt. Wellicht om weer terug te kunnen keren naar je eigen werk of om juist nieuwe invulling in je dagelijks leven te vinden. Werkvisie is in de regio Dordrecht onze partner om je hierbij te helpen.

Meer informatie over Werkvisie

Ervaringsdeskundigen

Het contact met ervaringsdeskundigen kan je soms op een andere manier verder helpen dan je reguliere behandeling. Er zijn verschillende manieren waarop ervaringsdeskundigen bij De Hoop hun bijdrage leveren aan het herstelproces van een cliënt. Tijdens de opname in de kliniek kunnen zij je ondersteunen met hun eigen ervaring. Gesprekken of gezamenlijke activiteiten zijn mogelijk. Ook na je behandeling is contact met hen mogelijk, in de vorm van nazorg. Zij weten uit ervaring hoe de weg naar herstel kan gaan, waar je tegenaan loopt als de behandeling klaar is. Zo zijn er bijvoorbeeld Stay Clean-groepen voor mensen die een behandeling voor verslaving hebben doorlopen.

Lees meer over de mogelijkheden voor ervaringsdeskundigen

Relatiebegeleiding

Problemen die in jouw leven spelen hebben vaak ook invloed op de mensen die dicht naast je staan. En zij hebben ook invloed op jou. Je partner of je gezin kunnen ook problemen ervaren én daarnaast juist een hulp voor je zijn. Wanneer je aan herstel werkt, is het ook belangrijk om ook hierin te investeren. Er zijn verschillende vormen van hulp die we bieden, zoals relatietherapie, gezinstherapie of ouderbegeleiding.

Lees hier meer over