Polikliniek Houten | Verwijzers

Wat onze polikliniek Houten onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop ggz | Polikliniek Houten aanbiedt.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Sociale angststoornis
  • Paniekstoornis
  • Agorafobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Angststoornis door een middel

  Exclusiecriteria

  • Specifieke fobie
  • Angststoornis door een somatische aandoening
  • Cliënten die niet naar de polikliniek durven te komen

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)
  Begeleiding bieden bij:

  • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam
  • Aanvragen hulp bij financiële problematiek
  • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg

  Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing

  Behandeling

  • Het doen van huisbezoeken
  • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties
  • Gesprekken met WMO consulent
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Seksverslaving
  • Pornoverslaving

  Exclusiecriteria

  • Periodieke explosieve stoornis
  • Pyromanie
  • Kleptomanie

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie middelen
  • CRA
  • Motiverende gespreksvoering
  • Terugvalpreventie
  • Oplossingsgerichte groep
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
  • Dissociatieve stoornissen
  • Somatisch-symptoomstoornissen
  • Slaap-waakstoornissen
  • Seksuele disfuncties
  • Genderdysforie
  • Neurocognitieve stoornissen
  • Parfiele stoornissen
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis
  • Gokstoornis

  Exclusiecriteria

  • GHB gebruik
  • Dak- en thuisloosheid

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie middelen
  • CRA
  • Motiverende gespreksvoering
  • Terugvalpreventie
  • Oplossingsgerichte groep
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Verwijzingen met datum vanaf 15 april 2024 worden anders behandeld. De wachttijd voor neurobiologische ontwikkelingsstoornissen is lang, waardoor we op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aannemen. Alle verzoeken om diagnostiek (eventueel aangevuld met behandeling) worden afgewezen door instroom. Wanneer er ASS en/of ADHD is gesteld elders en comorbide klachten voorliggend zijn, is ASS/ADHD geen contra-indicatie voor instroom. In het geval dat de behandelvraag gericht is op verhelpen van comorbide klachten.

  Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Autisme spectrum stoornis
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)
  • Ticstoornis

  Exclusiecriteria

  • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
  • Communicatiestoornissen
  • Specifieke stoornissen
  • Motorische stoornissen

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Steunend-structurerende gesprekken
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Verzamelstoornis

  Exclusiecriteria

  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Verzamelstoornis
  • Exoriatiestoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure
  • Farmacotherapie
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
  • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

  Behandeling*

  • (kortdurende) Psychodynamische psychotherapie individueel of in groepsverband
  • Schematherapie individueel of in groepsverband
  • Clientgerichte psychotherapie
  • Steunend-structurerend contact
  • Systeemtherapie
  • Farmacotherapie

  *BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de cliënt betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling.

 • Inclusiecriteria

  • Psychodiagnostiek

  Exclusiecriteria

  • Geen neuropsychologisch onderzoek

  Behandeling

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid)
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Relatietherapie / systeemtherapie (alleen als één van beide partners een DSM-V diagnose heeft)

  Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing

  Behandeling

  • Systeemtherapie
  • Relatietherapie
  • Gezinsdiagnostiek
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel)
  • Waanstoornis
  • Schizotypische (persoonlijkheids)stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizofrenie
  • Katatonie
  • Schizoaffectieve stoornis

  Exclusiecriteria
  x

  Behandeling
  x

 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Depressieve stoornis (door middel)
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie)
  • Premenstruele stemmingsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Acute suïcidaliteit
  • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis
  • Bipolaire stemmingsstoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Steunend-structurerende gesprekken
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Posttraumatische stress stoornis
  • Acute stress stoornis

  Exclusiecriteria

  • Aanpassingsstoornissen

  Behandeling*

  • EMDR
  • (narrative) Exposure therapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact

  *BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de cliënt betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling.

 • Inclusiecriteria (matig)

  • Boulimia nervosa
  • Eetbui-stoornis

  Exclusiecriteria

  • Anorexia nervosa
  • Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis
  • Pica
  • Ruminatiestoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact

Vragen? Mail naar instroomvwzhouten@dehoop.org of bel ons!

Kinder- en jeugdzorg

 • Op hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden qua aanbod:

  1. Diagnostiek: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek (gericht op neurobiologische en/of op hechtingsontwikkeling), psychiatrisch onderzoek.
  2. Behandeling: CGT, schematherapie, EMDR, DGT-vaardigheidstraining, (elementen van) Theraplay, ouderbegeleiding, psycho-educatie, systeemtherapie, medicatie.
 • Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar kunnen worden aangemeld voor diagnostiek en/of behandeling. Er is bij hen sprake van problemen op het gebied van stemming, angst, gedragsregulatie, emotieregulatie, identiteit, eten, psychotrauma, aandachtsregulatie, hechting en/of verslaving. De aanwezige klachten zorgen voor moeilijkheden in het functioneren thuis, op school en/of in de peergroup. Vaak is het ouderschap of gezinsfunctioneren hierdoor bedreigd.
  Voor adolescenten in de leeftijd 18-23 jaar wordt in samenwerking met de polikliniek Volwassenenzorg in Veenendaal specifiek aanbod ontwikkeld.

 • Dit loopt sterk uiteen per cliënt. In grote lijnen verwachten we herstel in de 4 relaties:

  1. Relatie met jezelf: kinderen/jongeren zitten goed in hun vel, weten wat ze van zichzelf kunnen verwachten, hebben een realistisch zelfbeeld, ontwikkelen zich op hun eigen niveau.
  2. Relatie met anderen: relaties tussen ouders en kinderen zijn positief, gezinsrelaties zijn hersteld, ouders kennen de behoeften en grenzen van hun kind en weten hierop af te stemmen.
  3. Relatie met zingeving: kinderen, jongeren en ouders zijn gestimuleerd om zich bezig te houden met zingevingsvraagstukken, zij halen hoop en steun uit hun geloof.
  4. Relatie met de leefomgeving: kinderen en jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.

Vragen? Bel naar 030-7515870