Polikliniek Amersfoort | Informatie voor verwijzers

Wat onze polikliniek onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop ggz | Polikliniek Amersfoort aanbiedt.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Sociale angstsstoornis
  • Paniekstoornis
  • Agorafobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Angststoornis door een middel

  Exclusiecriteria

  • Specifieke fobie
  • Angststoornis door een somatische aandoening
  • Cliënten die niet naar de polikliniek durven te komen
  • Hypochondrie

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria

  • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam
  • Aanvragen hulp bij problematiek op de verschillende leefgebieden (wonen, werken, financiën enz.)
  • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg
  • Inventariseren leefgebieden tbv intake of behandeling
  • Maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel en functioneel herstel

  Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing

  Behandeling
  Begeleiding bieden bij:

  • Het doen van huisbezoeken
  • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties
  • Gesprekken met WMO consulent
  • Verlengde intake of enkele gesprekken naast de al lopende behandeling
  • Ondersteunende gesprekken gericht op maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel en functioneel herstel
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Pornoverslaving
  • Seksverslaving

  Exclusiecriteria

  • Periodieke explosieve stoornis
  • Pyromanie
  • Kleptomanie
  • Seksverslaving

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie middelen
  • CRA
  • Motiverende gespreksvoering
  • Terugvalpreventie
  • Oplossingsgerichte groep
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis
  • Gokstoornis

  Exclusiecriteria

  • GHB gebruik
  • Dak- en thuisloosheid
  • Methadonverstrekking
  • Geen Ucs, zolang geen som.screening mogelijk, geen dekking vpl/medische disciplines
  • Nicotine, geen verslavingsarts

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie middelen
  • CRA
  • Motiverende gespreksvoering
  • Terugvalpreventie
  • Oplossingsgerichte groep
  • Systeemtherapie
  • Steun en structurerend contact
  • Schematherapie na 1 jaar abstinentie
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Autisme spectrum stoornis
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)
  • Ticstoornis

  Exclusiecriteria

  • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
  • Communicatiestoornissen
  • Specifieke stoornissen
  • Motorische stoornissen

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Steunend-structurerende gesprekken
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Psycho educatie (groep voor ASS)
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Verzamelstoornis

  Exclusiecriteria

  • Mofodysfore stoornis
  • Trichotillomanie
  • Exoriatiestoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
  • Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
  • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

  Behandeling*

  • (Kortdurende) psychodynamische psychotherapie individueel of in groepsverband
  • Schematherapie individueel of in groepsverband
  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • Steunend-structurerend contact
  • Systeemtherapie
  • Farmacotherapie

  *BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de client betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat client lang moet wachten op behandeling.

 • Inclusiecriteria

  • Psychodiagnostiek

  Exclusiecriteria

  • Beperkt neuropsychologisch onderzoek
  • Geen complexe ASS problematiek, dan naar derdelijns instelling verwijzen

  Behandeling

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid)
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Diagnostiek naar cognitief vermogen
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Relatietherapie / systeemtherapie (alleen als één van beide partners een DSM-V diagnose heeft)

  Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing

  Behandeling

  • Systeemtherapie
  • EFT
  • Gezinsdiagnostiek
  • Kortdurende gezinsdialoog therapie
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel)
  • Waanstoornis

  Exclusiecriteria

  • Schizotypische (persoonlijkheids)stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Katatonie
  • Schizofrenie
  • Schizoaffectieve stoornis
  • Geen crisisgevoelige patiënten. Geen BOPZ maatregel. Geen outreachend werk

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Steun en structurerend contact
  • Farmacotherapie
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Depressieve stoornis (door middel)
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie)
  • Premenstruele stemmingsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Acute suïcidaliteit
  • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis
  • Bipolaire stemmingsstoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Steunend-structurerende gesprekken
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
  • Psychotherapie is ook een mogelijkheid voor behandeling bij de verschillende hierboven genoemde stoornissen bij terugval na meerdere gepoogde behandelingen
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Posttraumatische stress stoornis

  Exclusiecriteria

  • Aanpassingsstoornissen
  • Acute stress-stoornis

  Behandeling*

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • (narrative) Exposure therapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact

  *BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de client betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling.

 • Inclusiecriteria (matig)

  • Boulimia nervosa
  • Eetbui-stoornis

  Exclusiecriteria

  • Anorexia nervosa BMI <16
  • Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis
  • Pica
  • Ruminatiestoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • Steunend-structurerend contact
  • Dissociatieve stoornissen
  • Somatisch-symptoomstoornissen
  • Slaap-waakstoornissen
  • Seksuele disfuncties
  • Genderdysforie
  • Neurocognitieve stoornissen
  • Parafiele stoornissen

Vragen? Mail naar instroomvwzamersfoort@dehoop.org of bel ons!

Kinder- en jeugdzorg

 • Op hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden qua aanbod:

  1. Diagnostiek: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek (gericht op neurobiologische en/of op hechtingsontwikkeling), psychiatrisch onderzoek.
  2. Behandeling: CGT, schematherapie, EMDR, DGT-vaardigheidstraining, (elementen van) Theraplay, ouderbegeleiding, psycho-educatie, systeemtherapie, medicatie.
 • Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar kunnen worden aangemeld voor diagnostiek en/of behandeling. Er is bij hen sprake van problemen op het gebied van stemming, angst, gedragsregulatie, emotieregulatie, identiteit, eten, psychotrauma, aandachtsregulatie, hechting en/of verslaving. De aanwezige klachten zorgen voor moeilijkheden in het functioneren thuis, op school en/of in de peergroup. Vaak is het ouderschap of gezinsfunctioneren hierdoor bedreigd.
  Voor adolescenten in de leeftijd 18-23 jaar wordt in samenwerking met de polikliniek Volwassenenzorg in Veenendaal specifiek aanbod ontwikkeld.

 • Dit loopt sterk uiteen per cliënt. In grote lijnen verwachten we herstel in de 4 relaties:

  1. Relatie met jezelf: kinderen/jongeren zitten goed in hun vel, weten wat ze van zichzelf kunnen verwachten, hebben een realistisch zelfbeeld, ontwikkelen zich op hun eigen niveau.
  2. Relatie met anderen: relaties tussen ouders en kinderen zijn positief, gezinsrelaties zijn hersteld, ouders kennen de behoeften en grenzen van hun kind en weten hierop af te stemmen.
  3. Relatie met zingeving: kinderen, jongeren en ouders zijn gestimuleerd om zich bezig te houden met zingevingsvraagstukken, zij halen hoop en steun uit hun geloof.
  4. Relatie met de leefomgeving: kinderen en jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.

Vragen? Mail of neem contact op met onze afdelingen in midden Nederland via 030-7515870