Crosspoint bestaat uit twee groepen waar laagdrempelige, professionele detoxificatie wordt aangeboden. De kliniek is geschikt voor cliënten die in behandeling zijn voor hun verslaving en in aanmerking komen voor een klinische detoxificatie. Crosspoint biedt hen een veilig klinisch klimaat om afstand te kunnen nemen van psychoactieve middelen. Een verslavingsarts KNMG stuurt samen met een afdelingsmanager een team aan van (verslavings)artsen, verpleegkundigen, ggz-agogen en ervaringsdeskundigen aan. Kenmerkend voor het therapeutische klimaat zijn presentie, samen beslissen en autonomie. Alle medewerkers zijn getraind in motiverende gespreksvoering. Doel van opname in de kliniek is detoxificatie. Na ontslag wordt de cliënt weer overgedragen aan de regiebehandelaar.

  • Veilig klinisch klimaat om afstand te kunnen nemen van psychoactieve middelen;
  • Kleinschalige kliniek van maximaal 16 bedden, waar laagdrempelige, professionele detoxificatie wordt aangeboden;
  • Een verslavingsarts KNMG stuurt samen met een afdelingsmanager een team aan van (verslavings)artsen, verpleegkundigen, ggz-agogen en ervaringsdeskundigen;
  • Kenmerken van het therapeutisch klimaat zijn presentie, samen beslissen en autonomie. Alle medewerkers zijn getraind in de technieken van motiverende gespreksvoering.
 • De detoxkliniek biedt plaats aan cliënten die in behandeling zijn bij de verslavingszorg en in aanmerking komen voor een klinische detoxificatie (conform richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen 2017).

  Contra-indicaties voor opname op Crosspoint zijn:

  • GHB afhankelijkheid;
  • IBS maatregel;
  • Acuut psychiatrisch toestandsbeeld.
  • Klinische detoxificatie van psychoactieve middelen.
  • Dagprogramma met als onderdelen herstel dagstructuur, lichaamsbeweging en psycho-educatie.

  Mogelijkheden tijdens opname (alleen na onderling overleg met verslavingsarts van de kliniek):

  • Instellen op opioïde onderhoudsbehandeling;
  • Switchen van opioïde onderhoudsbehandeling methadon naar Suboxone of andersom;
  • Psychodiagnostiek in abstinente omgeving door verwijzer (verslavingszorg);
  • Detoxificatie bij patiënten met een voorwaardelijke RM;
  • Detoxificatie met aansluitend klinische behandeling binnen De Hoop.
 • Uit bescherming voor de cliënt heeft detoxkliniek Crosspoint een besloten klimaat. Dat wil zeggen dat cliënten niet zonder begeleiding weg kunnen of vrijheden kunnen opbouwen. Boodschappen doen en wandelingen maken worden aangeboden onder begeleiding. Agressie, seksuele contacten of drugsgebruik in de kliniek zullen in de meeste gevallen direct leiden tot beëindiging van het verblijf.

  • Stimulantia: ca. 1 week
  • Cannabis: ca. 1 week
  • Alcohol: ca. 1-2 weken
  • Opioïden: ca. 2-4 weken
  • Benzodiazepinen: ca. 2-4 weken

  Opnameduur voor andere mogelijkheden in onderling overleg overeen te komen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op! U kunt vragen naar een van onze Verslavingsartsen KNMG: Mente van der Beek of Koen Vos.