Polikliniek Zeeland | Informatie voor verwijzers

Wat onze polikliniek onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop ggz | Polikliniek Zeeland aanbiedt.

 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

  • Sociale angststoornis 
  • Paniekstoornis 
  • Agorafobie 
  • Gegeneraliseerde angststoornis 
  • Angststoornis door een middel 

  Exclusiecriteria 

  • Specifieke fobie 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • VERS individueel en groep 
  • EMDR (op 1ste paniek- of angstaanval) 
  • Inzichtgevende psychotherapie  
  • COMET, individueel en groep 
  • Pastorale gesprekken 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  Begeleiding bij: 

  • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam 
  • Aanvragen hulp bij financiële problematiek 
  • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Het doen van huisbezoeken 
  • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties 
  • Gesprekken met WMO consulent 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Seksverslaving 
  • Periodieke explosieve stoornis 
  • Pornoverslaving 
  • Kleptomanie 

  Exclusiecriteria 

  • Pyromanie 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen 
  • CRA 
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Terugvalpreventie 
  • Oplossingsgerichte therapie 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • VERS, individueel en groep 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Inzichtgevende psychotherapie  
  • Pastorale gesprekken 
  • Somatisch-symptoomstoornissen 
  • Slaap-waakstoornissen 
  • Seksuele disfuncties 
  • Neurocognitieve stoornissen 
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

  • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis (waaronder gokstoornis) 

  Exclusiecriteria 

  • GHB gebruik 
  • Methandon gebruik 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen 
  • EMDR (op craving/zucht) 
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Terugvalpreventie 
  • Krachtgericht werken (groep) 
  • CRA (individueel) 
  • Systeemtherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • VERS, individueel en groep 
  • Psycho educatie (cliënt en systeem) 
  • Pastorale gesprekken 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Autisme spectrum stoornis 
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD) 
  • Ticstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Verstandelijke beperking (IQ < 60) 
  • Communicatiestoornissen 
  • Specifieke stoornissen 
  • Motorische stoornissen 

   

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurend contact 
  • CRA 
  • Psycho educatie (client en systeem) 
  • Pastorale gesprekken 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Obsessief-compulsieve stoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Psycho educatie (cliënt en systeem) 
  • Pastorale gesprekken 
 • Inclusiecriteria 

  • Persoonlijkheidsstoornissen 

  Exclusiecriteria 

  • Zwaar delinquent gedrag 

  Behandeling 

  • Psychotherapie individueel  
  • Schematherapie individueel en groep  
  • Intetratieve psychotherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Systeemtherapie 
  • Farmacotherapie 
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Contextuele therapie 
  • VERS, individueel en groep 
  • MBT  
  • Psycho educatie (cliënt en systeem) 
 • Inclusiecriteria  

  • Psychodiagnostiek 

  Exclusiecriteria 

  • Geen neuropsychologisch onderzoek 

  Behandeling 

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid) 
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek 
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD 
 • Inclusiecriteria 

  • Relatietherapie / systeemtherapie (alleen als één van beide partners een DSM-V diagnose heeft) 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Systeemtherapie 
  • Relatietherapie 
  • Gezinsdiagnostiek 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel) 
  • Waanstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Katatonie 

  Behandeling 

  • Farmacotherapie 
  • CRA 
  • Steunende structurerende gesprekken  
  • Psycho educatie (cliënt en systeem) 
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

  • Depressieve stoornis (door middel) 
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) 
  • Premenstruele stemmingsstoornis 
  • Bipolaire stoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Acute suïcidaliteit 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Interpersoonlijke psychotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
  • COMET, individueel en groep 
  • MBT  
  • Psycho educatie (client en systeem) 
  • Pastorale gesprekken 
 • Inclusiecriteria  

  • Posttraumatische stressstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Aanpassingsstoornissen 
  • Acute stress stoornis 

  Behandeling 

  • EMDR 
  • (Narratieve) Exposure therapie 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Imaginaire rescripting 
  • Contextuele therapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • VERS, individueel en groep 
  • COMET, individueel en groep 
  • Pastorale gesprekken 
 • Inclusiecriteria (matig) 

  • Boulimia nervosa 
  • Anorexia nervosa 
  • Eetbuistoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis 
  • Pica 
  • Ruminatiestoornis 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Inzichtgevende psychotherapie  
  • Steunend-structurerend contact