Wat onze online hulpverlening onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Online therapie heeft onder andere als voordeel dat een cliënt niet naar de locatie hoeft te komen. De ontmoetingen vinden online plaats middels videobellen. Aanvullend kan men gebruik maken van E-health modules en opdrachten doen via een online portaal. Ideaal voor mensen die niet in Nederland wonen of mensen die moeilijk naar een locatie toe kunnen komen. De wachttijd voor deze vorm van hulpverlening is korter dan reguliere poliklinische behandeling

Online hulpverlening is niet geschikt voor alle cliënten, maar is uitermate geschikt bij klachten zoals zoals angst, somberheid, lichte verslavingen, (bepaalde vormen van) persoonlijkheidsproblematiek en enkelvoudig trauma. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we beperkt psychodiagnostiek uitvoeren.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen Hoop Online aanbiedt.

Helaas kunnen we bij Hoop Online niet helpen wanneer er sprake is van risicovolle suïcidale gedachten, zelfbeschadiging, (kwetsbaarheid voor) psychoses, een forensische achtergrond, complexe somatische problematiek, bipolaire stoornis, anorexia en/of BMI <18, autisme spectrum stoornis, gebruik van meerdere middelen en/of afhankelijkheid van GHB of opiaten. Bij deze problematiek kan je beter worden geholpen bij een fysieke locatie.

We voeren geen diagnostiek uit naar ADHD. Wel kun je je aanmelden voor een behandeling van ADHD klachten wanneer de diagnose reeds gesteld is.

Gesprekstherapie of coaching vormt altijd onderdeel van ons aanbod. Heb je enkel een medicatievraag, dan kunnen we je bij Hoop Online helaas niet helpen.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria

  • Sociale angststoornis
  • Paniekstoornis
  • Agorafobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Angststoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde angststoornis

  Exclusiecriteria

  • Specifieke fobie
  • Angststoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde angststoornis

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Seksverslaving
  • Pornoverslaving
  • Kleptomanie

  Exclusiecriteria 

  • Pyromanie

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Motiverende gespreksvoering
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Eetbuistoornis
  • Bulimia Nervosa

  Exclusiecriteria

  • Anorexia
  • BMI <18
  • Bulimia Nervosa (met ernstig compensatiegedrag)

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Cannabisafhankelijkheid
  • Afhankelijkheid van alcohol
  • Afhankelijkheid van amfetamine
  • Gokstoornis

  Exclusiecriteria 

  • Dak- en thuisloosheid
  • Afhankelijkheid opiaten, GHB
  • Afhankelijkheid verschillende middelen
  • Verslaving – zwaar

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen (individueel/groep)
  • Motiverende gespreksvoering
  • Systeemtherapie
  • Farmacotherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)

  Exclusiecriteria 

  • Autisme spectrum stoornis
  • Intelligentieniveau (IQ < 80) en/of geen vermogen tot zelfreflectie.
  • Specifieke stoornissen
  • Motorische stoornissen
  • Ticstoornis

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie / ADHD coaching
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Obsessief-compulsieve stoornis
  • Verzamelstoornis
  • Morfodysfore stoornis
  • Trichotillomanie

  Exclusiecriteria

  • Nvt

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Persoonlijkheidsstoornis Cluster C
  • Borderline Persoonlijkheidsstoornis
  • Narcistische Persoonlijkheidsstoornis
  • Histrionische Persoonlijkheidsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Persoonlijkheidsstoornis Cluster A
  • Antisociale Persoonlijkheidsstoornis
  • Hoge mate van crisisgevoeligheid / automutilatie

  Behandeling

  • Schematherapie
  • Inzichtgevende psychotherapie
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
  • VERS (DBT)
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Depressieve stoornis
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie)

  Exclusiecriteria 

  • Hoog risico suïcidaliteit
  • Premenstruele stemmingsstoornis
  • Bipolaire stemmingsstoornis
  • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Interpersoonlijke psychotherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Systeemtherapie
  • E-health
 • Inclusiecriteria

  • PTSS (enkelvoudig)

  Exclusiecriteria

  • Complexe PTSS

  Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR (momenteel aanmeldstop)
  • Narratieve exposure therapie
  • Farmacotherapie
  • E-health
  • Systeemtherapie
  • Vaktherapie (op locatie)