Polikliniek Veenendaal | Informatie voor verwijzers

Wat onze polikliniek onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop ggz | Polikliniek Veenendaal aanbiedt.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

  • Sociale angstsstoornis 
  • Paniekstoornis 
  • Agorafobie 
  • Gegeneraliseerde angststoornis 
  • Angststoornis door een middel 

  Exclusiecriteria 

  • Cliënten die niet naar de poli durven te komen 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Contextuele therapie 
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

  Begeleiding bieden bij: 

  • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam/externe instantie 
  • Aanvragen hulp bij financiële problematiek 
  • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Het doen van huisbezoeken 
  • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties 
  • Gesprekken met WMO consulent 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Seksverslaving 
  • Periodieke explosieve stoornis 
  • Pornoverslaving 
  • Kleptomanie 

  Exclusiecriteria 

  • Pyromanie 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen 
  • CRA 
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Terugvalpreventie 
  • Oplossingsgericht 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Dissociatieve identiteitsstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Dissociatieve amnesie 
  • Depersonalisatie-/derealisatiestoornis 
  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis 

  Behandeling 

  • Cognitieve Gedragstherpie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend/structurerend behandelcontact 
  • Slaap-waakstoornissen 
  • Seksuele disfuncties 
  • Genderdysforie 
  • Neurocognitieve stoornissen 
  • Parafiele stoornissen 
 • Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

  • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis 
  • Gokstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • GHB gebruik 
  • Dak- en thuisloosheid 
  • Oplossingsgerichte groep 
  • Opiaatverstrekking 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie middelen 
  • CRA 
  • Motiverende gespreksvoering 
  • Terugvalpreventie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Autisme spectrum stoornis 
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)
  • Ticstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Verstandelijke beperking (IQ < 70) 
  • Communicatiestoornissen 
  • Specifieke stoornissen 
  • Motorische stoornissen 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 

   

 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Obsessief-compulsieve stoornis 
  • Verzamelstoornis 
  • Morfodysfore stoornis 
  • Trichotillomanie 
  • Exoriatiestoornis 

   Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis (trekken van) 
  • Borderline persoonlijkheidsstoornis 
  • Histrionische persoonlijkheidsstoornis 
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis 
  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 
  • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis 
  • Zwaar delinquent gedrag 
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis 

  Behandeling* 

  • Psychotherapie individueel (zeer beperkt aanbod) 
  • Schematherapie individueel (zeer beperkt aanbod) 
  • Clientgerichte psychotherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Systeemtherapie 
  • Farmacotherapie 
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Contextuele therapie 
  • VERS (Vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis) beperkt aanbod individueel 

  *BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de cliënt betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling. 

 • Inclusiecriteria 

  • Psychodiagnostiek 

  Exclusiecriteria 

  • Geen neuropsychologisch onderzoek 

  Behandeling 

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid) 
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek 
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD 
  • Psychiatrisch onderzoek 
 • Inclusiecriteria (licht, matig)  

  • Relatietherapie 

  Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

  Behandeling 

  • Systeemtherapie 
  • Relatietherapie 
  • Gezinsdiagnostiek 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel) 
  • Waanstoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Schizofreniforme stoornis 
  • Schizofrenie  
  • Schizoaffectieve stoornis 
  • Katatonie 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherpie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend/structurerend behandelcontact 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Depressieve stoornis (door middel) 
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) 
  • Premenstruele stemmingsstoornis 
  • Bipolaire stemmingsstoornis (tijdelijk niet) 

  Exclusiecriteria 

  • Acute suicidaliteit 
  • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Interpersoonlijke psychotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
 • Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Posttraumatische stress stoornis 

  Exclusiecriteria 

  • Aanpassingsstoornissen 
  • Acute stress stoornis 

  Behandeling 

  • EMDR 
  • (Narratieve) Exposure therapie 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Imaginaire rescripting 
  • Contextuele therapie 
  • Steunend-structurerend contact 
 • Inclusiecriteria (matig) 

  • Boulimia nervosa 
  • Eetbui-stoornis 
  • Anorexia nervosa (BMI > 16) 

  Exclusiecriteria 

  • Anorexia nervosa (BMI < 16) 
  • Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis 
  • Pica 
  • Ruminatiestoornis 
  • Licht en ernstige problematiek 

  Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Steunend-structurerend contact 

Heb je vragen over de volwassenzorg bij de polikliniek in Veenendaal? Bel de polikliniek Midden-Nederland of neem contact op per mail.

Kinder- en jeugdzorg

 • Op hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden qua aanbod:

  1. Diagnostiek: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek (gericht op neurobiologische en/of op hechtingsontwikkeling), psychiatrisch onderzoek.
  2. Behandeling: CGT, schematherapie, EMDR, DGT-vaardigheidstraining, (elementen van) Theraplay, ouderbegeleiding, psycho-educatie, systeemtherapie, medicatie.
 • Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar kunnen worden aangemeld voor diagnostiek en/of behandeling. Er is bij hen sprake van problemen op het gebied van stemming, angst, gedragsregulatie, emotieregulatie, identiteit, eten, psychotrauma, aandachtsregulatie, hechting en/of verslaving. De aanwezige klachten zorgen voor moeilijkheden in het functioneren thuis, op school en/of in de peergroup. Vaak is het ouderschap of gezinsfunctioneren hierdoor bedreigd.
  Voor adolescenten in de leeftijd 18-23 jaar wordt in samenwerking met de polikliniek Volwassenenzorg in Veenendaal specifiek aanbod ontwikkeld.

 • Dit loopt sterk uiteen per cliënt. In grote lijnen verwachten we herstel in de 4 relaties:

  1. Relatie met jezelf: kinderen/jongeren zitten goed in hun vel, weten wat ze van zichzelf kunnen verwachten, hebben een realistisch zelfbeeld, ontwikkelen zich op hun eigen niveau.
  2. Relatie met anderen: relaties tussen ouders en kinderen zijn positief, gezinsrelaties zijn hersteld, ouders kennen de behoeften en grenzen van hun kind en weten hierop af te stemmen.
  3. Relatie met zingeving: kinderen, jongeren en ouders zijn gestimuleerd om zich bezig te houden met zingevingsvraagstukken, zij halen hoop en steun uit hun geloof.
  4. Relatie met de leefomgeving: kinderen en jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.

Heb je vragen over de kinder- en jeugdzorg bij de polikliniek in Veenendaal? Bel de polikliniek Midden-Nederland of neem contact op per mail.