Polikliniek Dordrecht | Informatie voor verwijzers

Wat onze polikliniek onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

In Dordrecht en Rotterdam nemen we alleen cliënten aan uit de regio.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop | Polikliniek Dordrecht aanbiedt.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria:

  • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), gecombineerd beeld
  • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis, Overwegend onoplettend beeld (ADD)
  • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), impulsief beeld

  Exclusiecriteria:

  • N.v.t.

  Behandeling:

  • Diagnostiek (DIVA 5 onderzoek)
  • Psycho educatie
  • CGT-ADHD (zowel individueel als groep; eventueel i.c.m. online behandeling)
  • Farmacotherapie
  • CGT-Insomnia (CGT slaap)
  • Op indicatie aanvullende interventies als VERS, Identiteitstraining, ART, Lifestyle interventies, Running therapie en Boks therapie
 • Inclusiecriteria

  • Sociale angststoornis
  • Paniekstoornis
  • Agorafobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Angststoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde angststoornis

  Exclusiecriteria

  • Specifieke fobie
  • Angststoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde angststoornis

  Behandeling

  • CGT, inclusief exposure
  • Farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Taradieve dystonie of taradieve acathisie
  • Houdingstremor door medicatie
  • Andere bewegingsstoornis door medicatie
  • Antidepressiva-discontinueringssyndroom
  • Andere bijwerkingen van medicatie

  Exclusiecriteria

  • n.v.t.

  Behandeling

  • Farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Bipolaire I stoornis
  • Bipolaire II stoornis
  • Cyclothyme stoornis
  • Bipolaire stemmingsstoornis door een middel/ medicatie
  • Ongespecificeerde bipolaire-stemmingsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Bipolaire stemmingsstoornis door een somatische aandoening

  Behandeling

  • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend structurerend, SR/Life Chart
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, SR, Life Chart, MW
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend en structurerend, MW
  • Farmacotherapie, klinische (detox), psycho-educatie, CGT middelen/verslavingszorg, steunend structurerend
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, LCM/SR, steunend structurerend, MW
 • Inclusiecriteria

  • Depressieve stoornis
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie)
  • Depressieve stemmingsstoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis
  • Depressieve stemmingsstoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde depressieve stemmingsstoornis
  • Premenstruele stemmingsstoornis

  Behandeling

  • CGT
  • Farmacotherapie
  • Activatie, o.a. door Running Therapy
  • ACT-therapie in groep – 8 sessies
 • Inclusiecriteria

  • Oppositionele-opstandige stoornis
  • Periodiek explosieve stoornis
  • Norm-overschrijdend-gedragsstoornis
  • Pyromanie
  • Kleptomanie
  • Andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis
  • Ongespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis

  Exclusiecriteria

  • n.v.t.

  Behandeling

  • Emotieregulatie, CGT, steunend structurerend

   

 • Inclusiecriteria

  • Geen

  Exclusiecriteria

  • Dissociarieve amnesie
  • Depersonalisatie-/ derealisatiestoornis
  • Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis
  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis

  Behandeling

  • Nvt
 • Inclusiecriteria

  • N.v.t.

  Exclusiecriteria

  • Genderdysforie bij adolescenten en volwassenen

  Behandeling

  • N.v.t.
 • Inclusiecriteria

  • Stoornis in alcoholgebruik
  • Alcoholintoxicatie
  • Alcoholontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door alcohol
  • Ongespecificeerde alcohol gerelateerde stoornis
  • Stoornis in cannabisgebruik
  • Cannabisintoxicatie
  • Cannabisontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door cannabis
  • Ongespecificeerde cannabisgerelateerde stoornis
  • Stoornis in het gebruik van opioïde
  • Stoornis in het gebruik van een stimulantium
  • Intoxicatie door een stimulantium
  • Ontrekkingssyndroom van een stimulantium
  • Andere stoornissen door een stimulantium
  • Ongespecificeerde stimulantiumgerelateerde stoornis
  • Stoornis in tabakgebruik
  • Tabaksontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door tabak
  • Ongespecificeerde tabaksgerelateerde stoornis
  • Ongespecificeerde stoornis gerelateerd aan een ander (of onbekend) middel
  • Gokstoornis

  Exclusiecriteria

  • Cafeïne-intoxicatie
  • Cafeïneontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door cafeïne
  • Ongespecificeerde cafeïnegerelateerde stoornis
  • Fencyclidine-intoxicatie
  • Intoxicatie door hallucinogeen
  • Persisterende perceptiestoornis door hallucinogeen
  • Andere stoornissen door een hallucinogeen
  • Ongespecificeerde fencyclidinegerelateerde stoornis
  • Ongespecificeerde hallucinogeengerelateerde stoornis
  • Intoxicatie door een inhalantium
  • Andere stoornissen door een inhalantium
  • Intoxicatie door een opioïde
  • Ontrekkingssyndroom door een opioïde
  • Andere stoornissen door een opioïde
  • Ongespecificeerde opioïdegerelateerde stoornis
  • Stoornis in het gebruik van een hypnoticum of anxiolyticum
  • Intoxicatie door een hypnoticum of anxiolyticum
  • Ontrekkingssyndroom van een hypnoticum of anxiolyticum
  • Andere stoornissen door een hypnoticum of anxiolyticum
  • GHB niet
  • Andere stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel
  • Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel
  • Ontrekkingssyndroom van een ander (of onbekend) middel
  • Stoornissen door een ander (of onbekend) middel

  Behandeling

  • CGT, detoxificatie, farmacotherapie, VPK spreekuur
  • Detox, steunend/structurerend
  • Detox, steunend/structurerend, farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Wanneer er sprake is van IQ onder de 80 in combinatie bij verslaving en andere problematiek wordt er zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden.

  Exclusiecriteria

  • Autisme spectrum stoornis als primaire behandeling of diagnostiek
  • Wanneer er sprake is van IQ onder de 80 in combinatie persoonlijkheidsproblematieken.
  • Taalstoornis, spraak klankstoornis, stoornis in spraakvloeiendheid, sociale pragmatische communicatie stoornis, ongespecificeerde communicatie stoornis.
  • Specifieke leerstoornissen (Beperkingen in het lezen, beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, beperkingen in het rekenen).
  • Motorische stoornissen
  • Neurodegeneratieve stoornissen (zoals dementie)
  • Ticstoornis
  • Andere gespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis
  • Ongespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis

  Behandeling

  • Steunend structurerende gesprekken, praktische ondersteuning, psycho-educatie.
  • Farmacotherapie
  • Psycho-educatie, emotieregulatie, farmacotherapie, steunend en structurerend
  • Psycho-educatie, groepstherapie, VERS, farmacotherapie
 • Op dit moment worden er vanwege capaciteitsgebrek geen behandelingen uitgevoerd voor obsessief-compulsieve stoornissen. Eind 2024 wordt de keuze geëvalueerd om de behandelingen hiervoor te hervatten.

  Exclusiecriteria

  • Obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
  • Verzamelstoornis
  • Trichotillomanie
  • Exoriatiestoornis
  • Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een middel/ medicatie
  • Morfodysfore stoornis
  • Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde obsessieve-compulsieve of verwante stoornis
  • Andere gespecificeerde obsessieve-compulsieve of verwante stoornis

  Behandeling

  • CGT, waaronder exposure met responspreventie
  • Farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
  • Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
  • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening

  Behandeling

  • CGT, schematherapie, steunend structurerend
 • Inclusiecriteria

  • Reactieve hechtingsstoornis
  • Posttraumatische-stressstoornis
  • Acute stressstoornis
  • Aanpassingsstoornis
  • Andere gespecificeerde psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis

  Exclusiecriteria

  • Traumabehandeling als primaire behandeling
  • Complex trauma in combinatie met een andere problematiek
  • Ongespecificeerde psychotrauma- of stressor gerelateerde stoornis

  Behandeling

  • Traumabehandeling,
  • Traumabehandeling, steunend structurerend, emotieregulatie
 • Inclusiecriteria

  • Waanstoornis
  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel/ medicatie)
  • Kortdurende psychotische stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizofrenie
  • Schizoaffectieve stoornis

  Exclusiecriteria

  • Psychotische stoornis door somatische aandoening
  • Katatonie
  • Katatone stoornis door somatische aandoening
  • Ongespecificeerde katonie
  • Andere gespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis
  • Ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis

  Behandeling

  • Farmacotherapie, psycho-educatie
  • Farmacotherapie, kliniek, psycho-educatie, VPK spreekuur
  • Farmacotherapie, steunend en structurerend, psycho-educatie.
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend en structurerend, MW
 • Inclusiecriteria

  • Insomniastoornis
  • Hypersomnolentiestoornis
  • Non-remslaap-arousalstoornissen
  • Nachtmerriestoornis
  • Remslaapgedragsstoornis
  • Rustelozebenensyndroom
  • Slaapstoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde insomniastoornis
  • Ongespecificeerde insomniastoornis
  • Andere gespecificeerde hypersomnialentiestoornis
  • Ongespecificeerde hypersomnialentiestoornis

  Exclusiecriteria

  • Narcolepsie
  • Obstructieve-slaapapneu-/ hypopneussyndroom
  • Slaapgerelateerde hypoventilatie
  • Circadianeritme-slaap-waakstoornis
  • Andere gespecificeerde slaap-waakstoornis
  • Ongespecificeerde slaap-waakstoornis

  Behandeling

  • Slaaptraining, CGT en faramcotherapie
  • Detox, steunend/structurerend
 • Inclusiecriteria:

  • N.v.t.

  Exclusiecriteria:

  • Somatoforme stoornis

  Behandeling:

  • N.v.t.
 • Inclusiecriteria

  • Anorexia nervosa (vermoeden van)
  • Boulimia nervosa
  • Eetbuistoornis
  • Orthorexia nervosa
  • Bovenstaande in categorie mild of matig
  • Bij bovenstaande criteria moet voldoende reflectievermogen aanwezig zijn en voldoende motivatie om eetpatroon te veranderen en, indien nodig, aan te komen in gewicht (indien van toepassing)

  De huisarts blijft tijdens de behandeling verantwoordelijk voor de monitoring van het somatisch toestandsbeeld van de cliënt(e) en beleid wat daarvoor nodig mocht zijn. Bij de start van de behandeling is er een eerste afstemming tussen huisarts en behandelaar. In dit gesprek wordt aangegeven welke somatische controles in welke frequentie nodig zijn.

  Exclusiecriteria

  • Bij een BMI lager dan 17 of een snel dalend gewicht (aantal weken, 0,5 – 1 kg per week of meer) is overleg nodig over mogelijkheden behandelingsopties
  • Geen mogelijkheden tot begeleiding en overname van de somatische controles die wel nodig zijn; dit blijft bij de huisarts. Kan dit niet, dan is het beter om door te verwijzen naar een andere instelling. Hierin kan worden meegedacht en geadviseerd.
  • Ernstige co-morbiditeit, waar bijvoorbeeld een stoornis in autisme spectrum op de voorgrond staat
  • Wanneer crisiszorg en/of zorg buiten kantoor uur tijden geïndiceerd is
  • Geen motivatie om te veranderen, geen eigen hulpvraag maar alleen hulpvraag van uit de omgeving

  Behandeling

  • Poliklinische behandeling
  • CBT-e individueel (in de toekomst ook groepsbehandeling mogelijk)
  • Eetstoornissen CGT/ steunend en structurerend
  • Betrokkenheid van diëtiste die gespecialiseerd is in eetstoornissen
  • Indien noodzakelijk toevoegen van farmacotherapie gericht op- en passend bij eetstoornissen

Kinder- en jeugdzorg

Aanvullende informatie over onze polikliniek is te vinden op de website, www.dehoop.org/hulp-voor-kinderen-en-jongeren/

 • In hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden qua aanbod:

  1. Diagnostiek: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek (gericht op neurobiologische en/of op hechtingsontwikkeling), psychiatrisch onderzoek.
  2. Behandeling: CGT, schematherapie, EMDR, DGT-vaardigheidstraining, Theraplay, ouderbegeleiding, psycho-educatie, systeemtherapie, medicatie. Ook lopen er op de polikliniek in Dordrecht 2 bijzondere projecten:
   1. Pleegzorg Maatwerk GGZ: samenwerking tussen De Hoop en stichting Timon waarbij kinderen met psychiatrische problematiek in een pleeggezin worden geplaatst en daarbij ggz-behandeling op maat ontvangen.
   2. Deeltijd De Akker: samenwerking tussen De Hoop en SBO De Akker waar kinderen op school worden begeleid en een intensieve samenwerking is met onderwijszorgprofessionals.
 • Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar kunnen worden aangemeld voor diagnostiek en/of behandeling. Er is bij hen sprake van problemen op het gebied van stemming, angst, gedragsregulatie, emotieregulatie, identiteit, eten, psychotrauma, aandachtsregulatie, hechting en/of verslaving. De aanwezige klachten zorgen voor moeilijkheden in het functioneren thuis, op school en/of in de peergroup. Vaak is het ouderschap of gezinsfunctioneren hierdoor bedreigd.

  Voor adolescenten in de leeftijd 18-23 jaar wordt in samenwerking met de polikliniek Volwassenenzorg specifiek aanbod ontwikkeld.

 • Dit loopt sterk uiteen per cliënt. In grote lijnen verwachten we herstel in de 4 relaties:

  1. Relatie met jezelf: kinderen/jongeren zitten goed in hun vel, weten wat ze van zichzelf kunnen verwachten, hebben een realistisch zelfbeeld, ontwikkelen zich op hun eigen niveau.
  2. Relatie met anderen: relaties tussen ouders en kinderen zijn positief, gezinsrelaties zijn hersteld, ouders kennen de behoeften en grenzen van hun kind en weten hierop af te stemmen.
  3. Relatie met God: kinderen, jongeren en ouders zijn gestimuleerd om zich bezig te houden met zingevingsvraagstukken, zij halen hoop en steun uit hun geloof.
  4. Relatie met de schepping: kinderen en jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.