HKZ logo
De Hoop helpt!

De Hoop helpt!

Bent u hulpverlener, arts of medewerker van een zorginstelling? Graag informeren wij u over het zorgaanbod van De Hoop ggz en over doorverwijzing naar De Hoop ggz.   

Zorgtrajecten
De Hoop biedt basisggz en specialistische ggz en heeft verschillende zorgtrajecten die variëren in lengte en in behandelvorm. De Hoop ggz biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. De Hoop biedt deze zorg in de vorm van intramurale zorg, ambulante zorg en e-hulp.

Verwijzing
Sinds 1 januari 2014 is het niet langer mogelijk dat een cliënt zich rechtstreeks bij De Hoop aanmeldt. Dit kan alleen via de huisarts, het jeugdteam of een andere verwijzende instelling.

Basis- of specialistische ggz?
Om te bepalen of een cliënt basisggz of specialistische ggz nodig heeft, kunt u gebruikmaken van de volgende website: http://www.ggzverwijshulp.nl/.

ZorgDomein
Als u bent aangesloten bij ZorgDomein, kunt u digitaal doorverwijzen naar De Hoop. Nadat De Hoop de verwijzing heeft ontvangen, zullen wij zelf telefonisch contact opnemen met de cliënt. Meer informatie over ZorgDomein

Verwijsbrief
Als u niet bent aangesloten bij ZorgDomein kunt u via de link onderaan dit artikel een voorbeeld-verwijsbrief downloaden en deze faxen of per post naar ons toesturen:

Polikliniek Volwassenzorg De Hoop ggz
Spuiweg 75, 3311 GT Dordrecht
fax: 078 - 6 111 224

Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Hoop ggz
Dorp De Hoop, Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
fax: 078 - 6 134 480

Informatie tijdens behandeling
Als u op de hoogte wil blijven van de behandeling van een cliënt bij De Hoop ggz, is daarvoor de toestemming van de cliënt nodig. Hij of zij kan hiervoor een toestemmingsverklaring invullen en inleveren bij De Hoop. Wanneer dat is gebeurd, informeert De Hoop ggz u als huisarts over de voortgang van de behandeling: het indicatiebesluit, de start van de (klinische) behandeling, wijziging van de behandeling en tot slot een eindverslag van de behandeling inclusief een medicatieoverzicht.

Bijlagen
Specialistische ggz of generalistische ggz? [jpg]
Verwijsbrief De Hoop ggz [docx]