Het HKZ-keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van De Hoop. Het maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van De Hoop voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De Hoop heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-keurmerk betekent dat De Hoop:

  • de zaken intern goed op orde heeft
  • de klant principieel centraal stelt
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening