Een Huis van Hoop: een veilig thuis waar talenten gezien worden, het leven met elkaar wordt geleefd, kwetsbaarheden er mogen zijn en herstel wordt gestimuleerd. Stabilisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in een veilige omgeving door christenen voor iedereen. Dát is een Huis van Hoop!

In deze kleinschalige woonlocaties vormen bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en leefgemeenschap. Overdag ga je je eigen weg. Aan het eind van de dag tref je de andere bewoners weer in het Huis van Hoop. Hierdoor ontstaat er een hechte gemeenschap en steun je elkaar. Je krijgt een persoonlijk begeleider die samen met jou werkt aan het behalen van je doelen. Enkele kernbewoners maken ook deel uit van de woon- en leefgemeenschap. Zij leven met je mee, delen hun ervaringen, helpen met koken en kunnen boodschappen of andere klusjes samen met jou oppakken.

Voor wie is een Huis van Hoop?

Het Huis van Hoop is een bijzondere vorm van beschermd wonen. In deze kleinschalige woonvoorziening is plaats voor maximaal 12 cliënten. Wanneer je te maken hebt gehad met verslavingsproblemen en/of psychische problemen en zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is voor je, kan wonen in een Huis van Hoop uitkomst bieden. Voorwaarde om in een Huis te wonen is dat je niet (meer) verslaafd bent en dat je bereid bent om onder behandeling te staan.

Waarom een Huis van Hoop?

Het beschermd wonen in Huis van Hoop heeft als doel stabilisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor je in behandeling bent of was. We willen jou helpen om (opnieuw) betekenis te geven aan het leven, ook als er beperkingen zijn. Beschermd wonen is voornamelijk gericht op langdurige zorg.

Financiering

Het wonen in een Huis van Hoop kan op basis van verschillende manieren. Om in aanmerking te komen is er altijd een indicatie nodig. Je betaalt, afhankelijk van welke indicatie je hebt, een eigen bijdrage (CAK), huur en een bijdrage voor servicekosten. Bij sommige locaties is het zo dat wonen alleen mogelijk is met een WMO-financiering (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bij deze financiering bepalen gemeenten aan de hand van de wachtlijsten wie er in aanmerking komt voor plaatsing. Ook is het mogelijk om op basis van WLZ (Wet Langdurige Zorg) in sommige Huizen van Hoop te wonen. Dan is een juiste indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist. Bij een WLZ indicatie is er sprake van een landelijke eigen bijdrage die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt opgelegd. 

Ook iets betekenen voor een Huis van Hoop dichtbij? De Huizen van Hoop én haar bewoners worden begeleid en gedragen door vele vrijwilligers, donateurs, kerken en bedrijven. Wij komen graag in contact met iedereen die op welke manier dan ook aan dit bijzondere werk wil bijdragen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een Huis van Hoop? Een Huis van Hoop is een kleinschalige woonlocatie waar cliënten van De Hoop met elkaar deel uitmaken van een woongemeenschap. Het doel van deze woonvorm is mensen te ondersteunen om weer deel te nemen aan de maatschappij en hen te helpen weer betekenis te geven aan het leven. Ook als er beperkingen zijn.

 • Het Huis van Hoop is bedoeld voor volwassenen die psychisch stabiel zijn, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen als gevolg van vaak langdurige psychische klachten en/of een verslavingsverleden. Deze bewoners worden door deskundige zorgprofessionals begeleid.
  Daarnaast wonen er ook altijd kernbewoners in een Huis van Hoop. Zij leveren een bijdrage aan een gezond leefklimaat en ondersteunen de bewoners in hun herstelproces.

 • Psychisch stabiel is dat je in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag (en de consequenties daarvan). Dat je aanspreekbaar bent op je gedrag. Dat je in ieder geval ook in staat bent om aan de hand van de geboden ondersteuning deel te nemen aan ‘het gewone leven’. De mensen die in een Huis van Hoop komen wonen, zijn in principe uitbehandeld. Men kan wel een ambulant behandelaar hebben voor bijvoorbeeld medicatie of een psycholoog.

 • In het Huis van Hoop wonen ook kerngezinnen of kernbewoners. Zij hebben een belangrijke rol op de woonlocatie. Zij dragen bij aan het gezonde leefklimaat. Samen met de bewoners vormen zij een gemeenschap, waar ze met elkaar meeleven, ervaringen delen, samen koken of boodschappen en klusjes met elkaar doen. De bewoners gaan overdag ieder hun eigen weg. Aan het eind van de dag treffen zij elkaar weer in het Huis van Hoop.
  De begeleiding bestaat verder uit een team van deskundige zorgprofessionals van De Hoop die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Zij bieden intensieve woongeleiding en spelen een belangrijke rol naast de kernbewoners.

 • Vaak een tot meerdere jaren, soms ook langer.

 • Van bewoners wordt verwacht dat ze deelnemen aan dagbesteding. Dit is vaak meerdere dagdelen per week. Rondhangen op de voorziening of daarbuiten is niet gewenst. Overdag zijn er ook taken en verantwoordelijkheden die gedaan moeten worden en die horen bij het samen leven.

 • Eén van de voorwaarden om in een Huis van Hoop te mogen wonen is dat de bewoner niet (meer) verslaafd is. Dat betekent in de praktijk dat we er streng op toezien dat er geen alcohol of drugs gebruikt wordt in de periode dat iemand in het Huis van Hoop woont.

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de Huizen van Hoop? Neem contact op via huizenvanhoop@dehoop.org of onderstaand telefoonnummer.