Adresgegevens

Huis van Hoop – Nieuwe Haven
Nieuwe Haven 32A   
3311 AP
Dordrecht
T: 088-05 69 469 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) 
E: aanmeldingbw@dehoop.org

 

Soort woonvorm

Huis van Hoop Nieuwe Haven is een Beschermd Wonen-locatie en beschikt over 12 zorgplekken. De bewoners vormen met elkaar een woon- en leefgemeenschap. Bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig wonen (nog) niet haalbaar is. Deze woonvorm heeft als doel stabilisatie en resocialisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling was of is om uiteindelijk weer deel te nemen aan de maatschappij. Naast een team van professionele begeleiders wonen er in dit Huis van Hoop ook enkele kernbewoners die samenwonen en -leven met de cliënten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond en veilig woonklimaat. 

  • In of in de directe nabijheid van het Huis van Hoop wonen ook enkele kernbewoners, echtparen met of zonder kinderen, die samen met de bewoners leven en zorgen voor een gezond leefklimaat. Daarnaast is er dagelijks een team van professionele woonbegeleiders van De Hoop ggz aanwezig. 

  • Als de persoonlijke situatie van de bewoners het toelaat hebben zij naast behandeling en begeleiding dagbesteding in samenwerking met een dagbestedingsinstelling. Er kan ook sprake zijn van betaald werk of vrijwilligerswerk.  

  • Cliënten die op de wachtlijst staan binnen de Centrumgemeente Drechtsteden met de zorgindicatie Beschermd Wonen (intramuraal inclusief huisvesting), kunnen in aanmerking komen voor een plaats in Huis van Hoop Dordrecht-Nieuwe Haven. Instroom vindt plaats op basis van de wachtlijstsystematiek van de betreffende (centrum)gemeente. Wanneer voordracht van een kandidaat plaatsvindt volgt een intakegesprek.

Heb je een algemene vraag over de Huizen van Hoop? Bel dan naar het centrale telefoonnummer 078-6111211. Je kan ook direct bellen naar Huis van Hoop Nieuwe Haven, bel dan naar 088-05 69 469.