Adresgegevens

Huis van Hoop – Torenstraat
Torenstraat 40   
3311 TP
Dordrecht 
T: 088-05 69 040 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur)  
E: aanmeldingbw@dehoop.org

 

Soort woonvorm

Huis van Hoop Torenstraat is een Beschermd Wonen-locatie en beschikt over 12 zorgplekken. De bewoners vormen met elkaar een woon- en leefgemeenschap. Bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig wonen (nog) niet haalbaar is. Deze woonvorm heeft als doel stabilisatie en resocialisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling was of is om uiteindelijk weer deel te nemen aan de maatschappij. Naast een team van professionele begeleiders wonen er in dit Huis van Hoop ook enkele kernbewoners die samenwonen en -leven met de cliënten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond en veilig woonklimaat. 

  • In of in de directe nabijheid van het Huis van Hoop wonen ook enkele kernbewoners, echtparen met of zonder kinderen, die samen met de bewoners leven en zorgen voor een gezond leefklimaat. Daarnaast is er dagelijks een team van professionele woonbegeleiders van De Hoop ggz aanwezig. 

  • Van bewoners wordt verwacht dat zij voor een minimum aantal uur per week dagbesteding hebben. Het liefst vier tot vijf dagen in de week, waarbij het minimaal vier dagdelen is. Dit hangt ook af van wat iemand aankan. De dagbesteding zal bij een dagbestedingsaanbieder in de omgeving plaatsvinden. Soms hebben de bewoners ook betaald werk of vrijwilligerswerk.

  • Cliënten die op de wachtlijst staan binnen de Centrumgemeente Drechtsteden met de zorgindicatie Beschermd Wonen (extramuraal exclusief huisvesting), kunnen in aanmerking komen voor een plaats in Huis van Hoop Dordrecht-Torenstraat. Instroom vindt plaats op basis van de wachtlijstsystematiek van de betreffende (centrum)gemeente. Wanneer voordracht van een kandidaat plaatsvindt volgt een intakegesprek.  

Heb je een algemene vraag over de Huizen van Hoop? Bel dan naar het centrale telefoonnummer 078-6111211. Je kan ook direct bellen naar Huis van Hoop Torenstraat, bel dan naar 088-05 69 040