De Hoop ggz biedt zowel ambulante behandeling, dat is hulp in de vorm van gesprekken terwijl je verder gewoon thuis woont, als klinische behandeling. Bij een klinische behandeling word je voor een bepaalde periode opgenomen in een kliniek van De Hoop. Dit kan zowel de start zijn van je behandeling als ook een fase in je verdere ambulante traject. Bij De Hoop hebben we diverse klinische afdelingen.

 

Detoxkliniek Crosspoint

Als je verslaafd bent geraakt aan drugs, medicijnen of alcohol, kan afkicken (detoxificatie) best gevaarlijk zijn. Bij De Hoop bieden we je een veilige omgeving om onder goede medische en psychiatrische begeleiding te kunnen afkicken, zodat je vervolgens kunt werken aan het voorkomen van terugval in je verslaving. Daarvoor is de detoxkliniek Crosspoint. Het is een beschermde omgeving waarin je tijdens de detoxfase medische en motiverende begeleiding krijgt. De klinische opname bij Crosspoint is vaak maar kort en kan onderdeel zijn van verdere behandeling binnen De Hoop, of een andere organisatie.

 

Lees meer over Crosspoint

Kliniek 4Life

Bij 4Life kun je terecht voor klinische behandeling voor problemen op het gebied van verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende problematiek. Denk bijvoorbeeld aan posttraumatische stress (PTSS), depressie of angstklachten. Mannen en vrouwen kunnen hier terecht. Kliniek 4Life heeft ook een vrouwengroep met aparte woon- en slaapplaatsen, zodat het een veilige omgeving biedt voor deze doelgroep. Ook is er een niet-rokersgroep, naast de twee groepen waar wel gerookt mag worden. Het hoofddoel van 4Life is een tijdelijke intensivering van je ambulante behandeling.

 

Kliniek 3

Kliniek 3 is er voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, met of zonder verslaving. We hebben daarvoor twee leef- en behandelgroepen: een voor mensen met een verslaving, en een groep voor mensen waarbij dit niet bij de problematiek hoort. Opname in kliniek 3 is onderdeel van een ambulant zorgtraject. Opname in de kliniek is in dit geval nodig omdat je bijvoorbeeld jezelf verwaarloost, in crisis bent, of geen leefbare situatie meer hebt vanwege je problematiek.

 

De Ark

De Ark is een kliniek voor mannen vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Deze mannen hebben een indicatie ZZP VG7 of hebben een forensische titel. Ze lopen vast in hun leven doordat ze problemen ervaren op het werk, in hun (woon)omgeving en hun vrijetijdsbesteding. Voor deze doelgroep is soms moeilijk hulp te vinden, omdat het hebben van een verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek er vaak voor zorgt dat ze niet terecht kunnen in de reguliere VG- of verslavingszorg. De Ark biedt hier juist wel ruimte voor. Er zijn drie leefgroepen voor in totaal 26 cliënten. Je woont in een besloten setting. Bij De Ark werken we samen met Profila Zorg. De begeleiding wordt geboden door Profila Zorg, de behandeling wordt geboden door De Hoop.

Kinder- en jeugdkliniek

Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar kunnen bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie terecht voor hun problemen. Klinische opname is een mogelijkheid wanneer ambulante hulp nog te weinig oplossing voor jou biedt. Wanneer jouw problemen vragen om een meer intensieve aanpak, wordt je behandeling opgeschaald naar een deeltijdbehandeling (dat is extra intensieve ambulante hulp in combinatie met onderwijs) of een klinische behandeling. Een klinische behandeling duurt 14 weken. Je verblijft dan dag en nacht in onze kliniek ‘De Optimist’, samen met maximaal tien jongeren. Je krijgt hier (groeps)behandelingen en gaat dagdelen naar onze interne school.

 

Lees meer over de KJP-kliniek