De Hoop ggz biedt zowel ambulante behandeling, dat is hulp in de vorm van gesprekken terwijl je verder gewoon thuis woont, als klinische behandeling. Bij een klinische behandeling word je voor een bepaalde periode opgenomen in een kliniek van De Hoop. Dit kan zowel de start zijn van je behandeling als ook een fase in je verdere ambulante traject. Bij De Hoop hebben we diverse klinische afdelingen.

 

Detoxkliniek Crosspoint

Als je verslaafd bent geraakt aan drugs, medicijnen of alcohol, kan afkicken (detoxificatie) best gevaarlijk zijn. Bij De Hoop bieden we je een veilige omgeving om onder goede medische en psychiatrische begeleiding te kunnen afkicken, zodat je vervolgens kunt werken aan het voorkomen van terugval in je verslaving. Daarvoor is de detoxkliniek Crosspoint. Het is een beschermde omgeving waarin je tijdens de detoxfase medische en motiverende begeleiding krijgt. De klinische opname bij Crosspoint is vaak maar kort en kan onderdeel zijn van verdere behandeling binnen De Hoop, of een andere organisatie.

 

Lees meer over Crosspoint

Kliniek 4Life

Bij 4Life kun je terecht voor klinische behandeling voor problemen op het gebied van verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende problematiek. Denk bijvoorbeeld aan posttraumatische stress (PTSS), depressie of angstklachten. Mannen en vrouwen kunnen hier terecht. Kliniek 4Life heeft ook een vrouwengroep met aparte woon- en slaapplaatsen, zodat het een veilige omgeving biedt voor deze doelgroep. Ook is er een niet-rokersgroep, naast de twee groepen waar wel gerookt mag worden. Het hoofddoel van 4Life is een tijdelijke intensivering van je ambulante behandeling.

 

Lees meer over 4Life

Kliniek Psychiatrie & Dubbel Diagnose

De kliniek voor psychiatrie & dubbele diagnose is er voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, met of zonder verslaving. We hebben daarvoor twee leef- en behandelgroepen: een voor mensen met een verslaving, en een groep voor mensen waarbij dit niet bij de problematiek hoort. Opname in kliniek 3 is onderdeel van een ambulant zorgtraject. Opname in de kliniek is in dit geval nodig omdat je bijvoorbeeld jezelf verwaarloost, in crisis bent, of geen leefbare situatie meer hebt vanwege je problematiek.

 

Lees meer over Kliniek Psychiatrie en dubbele diagnose

Kinder- en jeugdkliniek

Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar kunnen bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie terecht voor hun problemen. Klinische opname is een mogelijkheid wanneer ambulante hulp nog te weinig oplossing voor jou biedt. Wanneer jouw problemen vragen om een meer intensieve aanpak, wordt je behandeling opgeschaald naar een deeltijdbehandeling (dat is extra intensieve ambulante hulp in combinatie met onderwijs) of een klinische behandeling. Een klinische behandeling duurt 14 weken. Je verblijft dan dag en nacht in onze kliniek ‘De Optimist’, samen met maximaal tien jongeren. Je krijgt hier (groeps)behandelingen en gaat dagdelen naar onze interne school.

 

Lees meer over de KJP-kliniek