Een belangrijke stap in het werken aan je verslaving is het daadwerkelijk stoppen met het gebruik van alcohol of drugs. Officieel heet dat detoxificatie. In de volksmond ook bekend als afkicken. Omdat het stoppen van gebruik van middelen en alcohol niet ongevaarlijk is bieden wij hiervoor een veilige omgeving. Dat betekent dat we je afkick medisch en psychiatrisch goed begeleiden. Ook doen we dat binnen een beschermde kliniek die er voor moet zorgen dat je tijdens je afkick goede sociale en motiverende begeleiding krijgt en niet opnieuw in aanraking komt met drugs of alcohol. Het doel van je verblijf in Crosspoint is je op een goede en veilige manier door je afkick heen te helpen.

Adresgegevens

Detoxkliniek Crosspoint
Provincialeweg 110
3329 KP Dordrecht

Detoxkliniek Crosspoint kan je telefonisch bereiken door te bellen naar het algemene telefoonnummer van De Hoop: 078 – 6 111 111. De receptie is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Werkwijze

Het stoppen van gebruik van middelen en alcohol is niet gemakkelijk. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen. Daarbij is afkicken ook niet ongevaarlijk. Je lijf en je brein worden als het ware gereset en dat gaat vaak gepaard met vervelende klachten, zoals je erg ziek voelen of slaapproblemen. Deze klachten horen er bij en kunnen ook meestal niet worden voorkomen of tegengegaan.

Vanwege de risico’s en de bijkomende klachten zullen we je tijdens je afkick medisch zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. Dit doen we onder andere door het bijhouden van scoringslijsten, het geven van uitleg over afkicken en het zo nodig inzetten van (tijdelijke) medicatie.

Dit alles doen we binnen een beschermende kliniek die ervoor moet zorgen dat je tijdens je afkick goede sociale en motiverende begeleiding krijgt. Middels individuele gesprekken en een variërend dagprogramma zullen we je zo goed mogelijk door deze lastige fase proberen te helpen. De kliniek heeft een besloten karakter, wat betekent dat de deuren dicht zitten en je nooit zonder begeleiding op pad zult zijn. Deze maatregel is om je tijdens deze lastige fase zo veel mogelijk te beschermen tegen het in aanraking komen met drugs of alcohol. De waarde Veiligheid staat bij ons zeer hoog in het vaandel.

Soms is het de bedoeling dat je na de detox ook een verdere klinische behandeling binnen De Hoop gaat volgen voor het doorbreken van verslavingspatronen, je persoonlijkheidskenmerken en/of je psychiatrische of psychologische klachten. Zo’n vervolgbehandeling vindt plaats in één van de andere klinieken van De Hoop en volgt aansluitend aan je opname op Crosspoint.

Je bent welkom op Crosspoint wanneer:

  • Je afhankelijk bent van drank of drugs
  • Je regiebehandelaar dit de juiste stap in het behandelproces vindt
  • Je een ziektekostenverzekering en ID-bewijs hebt
  • Je geen ernstige, acute en overheersende psychiatrisch problemen hebt.

Ook mensen die door justitie verplicht zijn gesteld een detoxbehandeling te ondergaan zijn welkom op Crosspoint.

Zelftest alcohol gebruik

Drink je regelmatig een biertje, wijn of andere dranken en twijfel je wel eens of je te afhankelijk bent geworden? Vul dan de zelftest alcoholgebruik in. De test is anoniem en na slechts 20 vragen krijg je direct nieuwe inzichten. Het resultaat toont jouw alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen voor je gezondheid. Deze test is bedoeld als indicatie en geen diagnose. Voor een diagnose kun je terecht bij je huisarts of je aanmelden bij De Hoop.

Ga naar de zelftest

Praktische informatie

Crosspoint is gevestigd op Dorp De Hoop aan de Provincialeweg in Dordrecht. De tijd dat je bij ons bent opgenomen hangt af van de tijd die het kost om je veilig te detoxen. De behandelaren van Crosspoint stellen hiervoor met jou een realistisch plan op. Een belangrijk element om door te zetten tijdens het afkicken is de steun van mensen om je heen. Eén keer per week (in het weekend) mag je bezoek ontvangen. Om de veiligheid te bewaken moet het bezoek vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de begeleiding.

Je behandeling wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Houd daarnaast rekening met een eigen (jaar)risico van je verzekering. Neem voor informatie over de hoogte van je eigen risico contact op met je zorgverzekeraar.

Ben je er klaar voor om de eerste stap naar hulp te zetten? Of wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.