Vergoeding behandeling

Behandeling is de hulp die je krijgt op een polikliniek of kliniek. Bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog, tijdelijk verblijf op een kliniek of het volgen van een deeltijdbehandeling. Deze vragen gaan over de vergoeding van hulp voor volwassenen.

 • In 2023 krijg je behandelingen in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz vergoed via je zorgverzekering. De Hoop heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland.

 • De behandeling wordt vergoed door je zorgverzekeraar, maar je moet wel eigen risico betalen. Dat is minimaal €385 euro per jaar. Dat bedrag moet je ook betalen als er na het intakegesprek wordt besloten wij je geen zorg kunnen aanbieden.

 • Wil je je aanmelden voor behandeling bij De Hoop? Neem dan contact op met je huisarts. De huisarts zal een verwijsbrief voor je maken en deze versturen naar De Hoop. Een voorbeeld-verwijsbrief kun hier downloaden. Je hebt een verzekering nodig om behandeling te krijgen.

Factuur met je zorgkosten

Alle ggz-organisaties zijn vanaf 1 januari 2022 bezig met het overgaan op de nieuwe financiering van de ZVW: het zorgprestatiemodel. Dat heeft vertraging gegeven in het vergoeden van de zorg.

We weten nog niet precies wanneer je de factuur met zorgkosten voor het eerst zal ontvangen. Ons systeem die dit doorstuurt wordt nog steeds getest. Wanneer deze werkt wordt de factuur doorgestuurd naar je zorgverzekeraar. Daarna krijg jij deze ook binnen.

Het kan zijn dat je pas in 2023 de factuur binnenkrijgt, terwijl je behandeling al is gestopt. Hierbij geldt dat het eigen risico van het jaar dat je behandelgesprek was of is gepland, wordt aangesproken.

 • Heb je een behandel- en/of intakegesprek in 2022 gehad? Dan moet je hiervoor het eigen risico van 2022 betalen.
 • Heb je een behandel- en/of intakegesprek in 2023 gehad? Dan moet je het eigen risico van 2023 betalen.
 • Heb je in 2022 én 2023 een behandel- en/of intakegesprek gehad? Dan moet je voor allebei de jaren eigen risico betalen.

As je het overzicht met je zorgkosten eenmaal binnen hebt, kan je hier meer informatie vinden over de factuur.

Meer informatie over de inhoud van je factuur met zorgkosten

Vergoeding behandeling voor kinderen en jongeren (onder de 18 jaar)

Behandeling voor kinderen en jongeren is de hulp die zij  krijgen op een polikliniek of kliniek. Soms is daar het gezin ook bij betrokken. Voorbeelden zijn gesprekken met een psycholoog, orthopedagoog of systeemtherapeut. Een verblijf op de kliniek of het volgen van de deeltijdbehandeling voor jongeren.

 • De gemeente vergoedt de jeugd-ggz. Dit is de behandeling voor mensen onder de 18 jaar. De gemeente waar de jongere is ingeschreven is in de meeste gevallen verantwoordelijk.

 • Alleen bij een klinische opname, 24-uursopname, kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Deze is afhankelijk van je inkomen.

 • We hebben toestemming nodig van de gemeente voordat we een kind of tiener in behandeling kunnen nemen. Dit is meestal de gemeente waar het kind is ingeschreven. Na aanmelding van een jongere voor behandeling zoekt De Hoop contact met deze gemeente.

Vergoeding begeleiding

Begeleiding is hulp voor volwassenen die thuis wordt gegeven of op een van onze woonvormen. De hulp wordt bijvoorbeeld gegeven door een ambulante thuisbegeleider of woonbegeleider.

 • De gemeente vergoedt vormen van begeleiding. Dit is bijvoorbeeld thuisbegeleiding, wonen op een Beschermd Wonen locatie of in een Huis van Hoop. De gemeente waar de cliënt is ingeschreven is in de meeste gevallen verantwoordelijk.

 • Alleen voor verblijf op Beschermd Wonen is een eigen bijdrage aan de gemeente verschuldigd. Deze is afhankelijk van je inkomen.

 • Je moet bij je gemeente een WMO of WLZ indicatie aanvragen. Deze indicatie hebben we nodig voordat we je hulp kunnen bieden. We kunnen je helpen bij deze aanvraag.

Heb je vragen over je eigen risico? Dan kan je terecht bij de zorgverzekeraar. Of heb je een vraag over de eigen bijdrage vanuit de gemeente? Dan kan je bij jouw gemeente terecht met je vraag.