Vergoeding behandeling voor volwassenen

Behandeling is de hulp die je krijgt op een polikliniek of kliniek. Bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog, tijdelijk verblijf op een kliniek of het volgen van een deeltijdbehandeling.

In 2024 krijg je behandelingen in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz vergoed via je zorgverzekering. De Hoop heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland. De behandeling wordt vergoed door je zorgverzekeraar, maar je moet wel eigen risico betalen. Dat is minimaal €385 euro per jaar. Dat bedrag moet je ook betalen als er na het intakegesprek wordt besloten wij je geen zorg kunnen aanbieden.

Bekijk onze contracten met zorgverzekeraars in 2024

Overzicht van je zorgkosten
Je krijgt bij een behandeling regelmatig een overzicht met je zorgkosten van je zorgverzekeraar. Dat kan een factuur zijn als je je eigen risico moet betalen. Soms krijg je deze als brief toegestuurd. Soms kan je deze bekijken in het online portaal van je zorgverzekeraar. Op het overzicht met zorgkosten kunnen termen staan die je niet direct bekend voorkomen. Bijvoorbeeld ‘directe tijd’, ‘consult’, ‘multidisciplinair’ en ‘setting’. We geven je graag een uitleg over deze termen. Mocht je toch nog vragen hebben kan je het beste terecht bij je zorgverzekeraar.

Meer uitleg over de inhoud van het overzicht met zorgkosten

Vergoeding behandeling voor kinderen en jongeren (onder de 18 jaar)

Behandeling voor kinderen en jongeren is de hulp die zij  krijgen op een polikliniek of kliniek. Soms is daar het gezin ook bij betrokken. Voorbeelden zijn gesprekken met een psycholoog, orthopedagoog of systeemtherapeut. Een verblijf op de kliniek of het volgen van de deeltijdbehandeling voor jongeren.

  • De gemeente vergoedt de jeugd-ggz. Dit is de behandeling voor mensen onder de 18 jaar. De gemeente waar de jongere is ingeschreven is in de meeste gevallen verantwoordelijk.

  • Alleen bij een klinische opname, 24-uursopname, kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Deze is afhankelijk van je inkomen.

Vergoeding begeleiding

Begeleiding is hulp voor volwassenen die thuis wordt gegeven of op een van onze woonvormen. De hulp wordt bijvoorbeeld gegeven door een ambulante thuisbegeleider of woonbegeleider.

  • De gemeente vergoedt vormen van begeleiding. Dit is bijvoorbeeld thuisbegeleiding, wonen op een Beschermd Wonen locatie of in een Huis van Hoop. De gemeente waar de cliënt is ingeschreven is in de meeste gevallen verantwoordelijk.

  • Alleen voor verblijf op Beschermd Wonen is een eigen bijdrage aan de gemeente verschuldigd. Deze is afhankelijk van je inkomen.

Heb je vragen over je eigen risico? Dan kan je terecht bij de zorgverzekeraar. Of heb je een vraag over de eigen bijdrage vanuit de gemeente? Dan kan je bij jouw gemeente terecht met je vraag.