De Hoop ggz is dankbare ontvanger van het Keurmerk Basis GGZ 2022. Al sinds 2015 mogen wij dit keurmerk dragen. Onze afdelingen waar generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) hebben gereflecteerd op de normen van 2022. Per norm beschrijven we beknopt onze bevindingen, waardoor we het keurmerk toegewezen hebben gekregen.

 • Snel van start
  Onze wachttijden zijn zoals bij elke GGZ instelling helaas lang. Daarom hebben we geïnvesteerd in de digitale polikliniek Hoop Online waar je zeer snel je behandeling kan starten! Daarnaast is het belangrijk om de wachttijd goed te benutten. Zo is het mogelijk om zelfhulpmodules te doorlopen nadat je intakegesprek is gepland.
Leer meer over online opdrachten en zelfhulpmodules
 • Samen beslissen
  Een behandeling kan pas succesvol zijn wanneer deze goed op jouw aansluit. Daarom vragen we hierover naar jouw mening. Over je behandelaar, behandelvorm en inhoud van de behandelingen. Samen wordt besloten over de behandeling.

 

 • Goed in de gaten
  Tijdens je behandeling bij De Hoop kijk je regelmatig met jouw behandelaar hoe het gaat. Verminderen je klachten en zit je op de goede weg om jouw doelen te halen? Zo zorg je ook samen dat de behandeling niet langer is dan nodig. Als zwaardere zorg nodig is of je met lichtere zorg toe kan, dan hebben wij goede afspraken met de gespecialiseerde ggz  (SGGZ) en met huisartsen om dit voor jou zo goed en snel mogelijk te realiseren. Ook als andere ondersteuning wenselijk is, helpen we je daarbij.

 

 • Op eigen kracht
  Onze behandelaren helpen, maar ook jij speelt een grote rol in je herstel. Daarom bieden we de mogelijkheid om zelfstandig hieraan te werken. Dat doen we door het aanbieden van oefeningen (ook online) die je zelf kan doen.

 

 • Up-to-date
  De Hoop investeert in nieuwe ontwikkelingen. Daarom zijn we ‘up-to-date’. Zo hebben we onlangs een cliëntportaal geïntroduceerd. De informatie van onze cliënten kan sinds kort ook worden opgehaald in de steeds bekendere persoonlijke gezondheid omgevingen (PGO’s).
Leer meer over ons cliëntportaal
 • Jouw mening telt
  We nemen jou mening mee in het organiseren van onze zorg. Onze behandelaren vragen dit regelmatig. Ook organisatie breed houden we de tevredenheid in de gaten door vragenlijsten hierover te laten invullen. Dit jaar mogen we opnieuw blij zijn met een positieve beoordeling: we krijgen maar liefst een 8,5 voor onze ambulante zorg (dit is wel inclusief de resultaten van de SGGZ)!
Bekijk de resultaten van onze cliënttevredenheidsmetingen