Als je een behandeling krijgt in de ggz ontvang je regelmatig een overzicht met je zorgkosten van je zorgverzekeraar. Soms krijg je deze als brief toegestuurd. Soms kan je deze bekijken in het online portaal van je zorgverzekeraar.

In dit overzicht staat wat je behandelaar heeft gedaan in jouw behandeling. Dat noemen ze prestaties. Voordelen hiervan zijn dat je sneller weet hoeveel jouw zorg kost en hoeveel eigen risico je moet betalen.

Een voorbeeld van zo’n overzicht:

Prestaties

Een prestatie is een beschrijving van de zorg die je hebt gekregen. Een activiteit die je behandelaar heeft uitgevoerd. Er zijn verschillende prestaties die je kan terugzien op de factuur die je krijgt toegestuurd.

 • Consulten: Dit zijn de gesprekken die je hebt gehad met je behandelaar. Dat zijn zowel de fysieke en online gesprekken.
 • Groepsconsulten: Dit zijn de gesprekken met je behandelaar in een groep met andere cliënten.
 • Verblijf: Een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag.

Indirecte en directe tijd

We maken ook onderscheid tussen directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd zijn prestaties waar jij iets van merkt. Bijvoorbeeld:

 • je behandelgesprek,
 • een telefoongesprek met je behandelaar,
 • een e-mail die je binnenkrijgt van je behandelaar,
 • contact dat je behandelaar heeft met je familie of andere naasten,
 • een groepsbehandeling.

Indirecte tijd is werk van je behandelaar waar jij niks van hebt gemerkt, maar wat wel nodig is om jou een goede behandeling te geven. Bijvoorbeeld overleg van je behandelaar met collega’s (MDO’s) en administratief werk.

Duur

De duur van de prestatie is hoe lang de activiteit van je behandelaar heeft geduurd. De lengte wordt afgerond naar 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten. Duurde je gesprek 35 minuten? Dan wordt dat afgerond naar 30 minuten. Het kan dus kloppen dat de tijd die er staat niet precies overeenkomt met de daadwerkelijke tijd van jouw ontvangen zorg.

Setting

Een setting is de omschrijving van waar je de zorg hebt gekregen en van wie. We leggen aan aantal woorden uit die je hier kan tegenkomen. Je kan maar één setting toegewezen krijgen. Dit is de setting van het team dat de eindverantwoordelijkheid draagt over jouw zorgtraject.

 • Monodisciplinair: jouw zorg is uitgevoerd door één behandelaar.
 • Multidisciplinair: Meerdere behandelaren met verschillende specialisaties hebben meegewerkt aan jouw zorg. Dit kan ook achter de schermen gebeurd zijn, bijvoorbeeld tijdens een MDO.
 • Ambulant: gesprekken op de polikliniek
 • Klinisch: opname in een kliniek.

Heb je vragen over het overzicht? Dan kan je terecht bij je behandelaar. Heb je vragen over het eigen risico? Dan kan je terecht bij je zorgverzekeraar.