Factuur

Vanaf 2022 krijg je vaker een overzicht met je zorgkosten opgestuurd. Dat gebeurde eerst niet. In deze factuur staat wat je behandelaar* heeft gedaan in jouw behandeling. Dat worden prestaties genoemd. Het voordeel hiervan is dat je sneller weet hoeveel jouw zorg kost en hoeveel eigen risico je moet betalen.

* Waar behandelaar staat, kan ook begeleider worden gelezen.

Een voorbeeld van zo’n overzicht:

Prestaties

Een prestatie is een beschrijving van de zorg die je hebt gekregen. Er zijn verschillende prestaties die je kan terugzien op de factuur die je krijgt toegestuurd.

  • Consulten: Dit zijn de gesprekken die je hebt gehad met je behandelaar. Dat zijn zowel de fysieke en online gesprekken.
  • Groepsconsulten: Dit zijn de gesprekken met je behandelaar in een groep met andere cliënten.
  • Verblijf: Een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag.

Per prestatie kan je zien wie de prestatie heeft uitgevoerd en hoe lang het heeft geduurd.

Duur

De duur van de prestatie is afgerond. Het kan dus kloppen dat de tijd die er staat niet precies overeenkomt met de daadwerkelijke tijd van jouw ontvangen zorg.

Setting

Een setting is de omschrijving van waar je de zorg hebt gekregen en van wie. We leggen aan aantal woorden uit die je hier kan tegenkomen. Je kan maar één setting toegewezen krijgen. Dit is de setting van het team dat de eindverantwoordelijkheid draagt over jouw zorgtraject.

  • Monodisciplinair: jouw zorg is uitgevoerd door één behandelaar.
  • Multidisciplinair: Meerdere behandelaren met verschillende specialisaties hebben meegewerkt aan jouw zorg. Dit kan ook achter de schermen gebeurd zijn, bijvoorbeeld tijdens een MDO.
  • Ambulant: gesprekken op de polikliniek
  • Klinisch: opname in een kliniek.

Heb je vragen over het overzicht? Dan kan je terecht bij je behandelaar. Heb je vragen over het eigen risico? Dan kan je terecht bij je zorgverzekeraar.