Stel, je hebt al veel behandelingen achter de rug, maar je blijkt chronisch te worstelen met verslavingsproblemen. Daarnaast ben je hooggevoelig. Thuis krijg je geen goed overzicht op je planning, je dagstructuur en financiën. De inkomsten en uitgaven heb je nog op een rijtje, maar het invullen van je belastingpapieren of het aanvragen van een ontheffing voor het betalen van waterschapsbelasting lukt je zelf niet. Het overzicht ontbreekt en veel dingen blijven liggen. Zodra er vervolgens een aanmaning of herinneringsbrief op je deurmat valt, neemt de spanning in je hoofd toe. Je ervaart meer prikkels en stress en je hoofd zit vol. Om je hoofd stil te krijgen grijp je het liefst weer naar een fles alcohol.

Voor wie is ambulante thuisbegeleiding geschikt?
De  bovenstaande  situatie  schetst  een  voorbeeld  waarin  ambulante  thuisbegeleiding  uitkomst  kan  bieden.  Deze  vorm  van  begeleiding  is  er  om  mensen  te  helpen  hun  zelf redzaamheid  te  behouden,  te  compenseren en soms zelfs te vergroten. Begeleiders die ambulante thuisbegeleiding bieden komen bij de cliënt thuis en helpen met structuur, planning, zaken waar de cliënt zelf niet uitkomt. Ze bieden een luisterend oor en zorgen voor spanningsregulatie.

Waarom is ambulante thuisbegeleiding belangrijk?
Een   voordeel   van   ambulante   thuisbegeleiding   is   dat   sommige   cliënten eerder kunnen vertrekken bij de instelling waar ze hulp krijgen voor  hun  verslavingsproblematiek  of  psychische  problemen.  Anderen  kunnen  juist  langer  thuis  blijven  wonen.  Verslechtert  de  situatie,  dan  kunnen ze met behulp van begeleiding toch structuur vasthouden en mee blijven doen in de samenleving, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen en in hun eigen omgeving en netwerk kunnen blijven.

Wat doen de begeleiders als dingen fout gaan?
Doordat begeleiders thuiskomen bij cliënten zien zij hen in hun eigen omgeving  en  kunnen  ze  al  vroeg  de  signalen  oppikken  als  de  problemen  zich  weer  opstapelen.  Vroegsignalering  heet  dat  in  jargon. Als de cliënt de grip verliest, gaan de begeleiders open in gesprek. Ze vragen dan bijvoorbeeld of de cliënt meer hulp nodig heeft. Dat doen ze volgens de presentiebenadering. De ambulante thuisbegeleider ondersteunt, de regie ligt bij de cliënt.

Meer weten over ambulante thuisbegeleiding?