Tijdens de campagneweek ‘Zorg voor energie’ tekende Paul Vel Tromp (links op onderstaande foto), lid Raad van Bestuur, namens De Hoop de Green Deal 3.0. Dit bevestigt onze wens om in de bedrijfsvoering bij te dragen aan het behoud van het milieu en zo te zorgen voor de schepping.

Greendeal 3.0 ondertekenen De Hoop

Eerdere initiatieven

In januari 2018 committeerde De Hoop zich al aan de Green Deal 2.0. Daarmee stelden we ons toen ten doel om binnen een termijn van 3 jaar tot certificering “Brons” te komen voor de Milieuthermometer Zorg. Dat is gelukt. Het certificaat Brons is behaald op 4 januari 2021. In de tussentijd zijn er meerdere stappen gezet in de verduurzaming:

  • Op hoofdlocatie Het Dorp in Dordrecht zijn 1250 zonnepanelen geplaatst, waarmee ongeveer 1/3 van ons elektriciteitsgebruik is gedekt.
  • Investering in elektrische auto’s voor het wagenpark.
  • Bij de lopende interne verhuizingen en verbouwingen investeren we in verduurzaming. Zo is bij een van de gebouwen op Het Dorp recent een warmtepomp geïnstalleerd, met warmte terugwinsysteem en een airco. Dit gebouw kan daarmee ons eerste gasloze gebouw worden.
  • Een routekaart met strategisch verduurzamingsplan voor vastgoed is vastgesteld.

Tekenen van de Green Deal 3.0

De Green Deal 3.0 is een update van de 2.0 met vernieuwde doelen. We committeren ons met deze vernieuwde versie aan verdere verduurzaming. Dit wordt samengevat in de vijf thema’s van de Green Deal:

  • Bevorderen van gezondheid van de bevolking, cliënten en medewerkers door o.a. stimuleren van gezonde mentale en fysieke gezondheid.
  • Bevorderen van bewustwording en kennis over impact van energiegebruik in de zorg op milieu en klimaat.
  • Verminderen CO2- emissie van gebouwen, energie en vervoer. Met doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030.
  • Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken, zoals recyclen van afval en duurzaam omgaan met medische hulpmiddelen.
  • Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).
Lees meer over de Green Deal 3.0