Vanaf 1 maart heeft  InTransit het grootste deel van haar dienstenaanbod overgedragen aan De Hoop. InTransit heeft zich 28 jaar gericht op voorbereiding en psychologische ondersteuning van (aankomend) missionair werkers en de organisaties die hen uitzenden. De Hoop heeft een team van 11 professionals dat vanaf 1 maart zowel psychologische deskundigheid als cross-culturele expertise voor deze doelgroep kan inzetten. 

Corry Nap, missionair psycholoog bij InTransit: “De laatste jaren hebben we als InTransit geprobeerd om ons team uit te breiden, maar dat is helaas niet gelukt. We hebben daarom besloten de maatschap te beëindigen en te zoeken naar een partij die vanuit dezelfde visie het aanbod kan voortzetten. We zijn dankbaar dat we in De Hoop een partner hebben gevonden waar niet alleen de continuïteit van de assessments en de psychologische begeleiding en behandeling is geborgd, maar die ook staat voor de professionaliteit en kwaliteit die we zo belangrijk vinden. Net als InTransit werkt De Hoop vanuit de kracht van het Bijbels Evangelie; in deze kern ligt onze gezamenlijke basis. De Hoop zal niet de medische advisering, debriefing en training voortzetten. Voor deze diensten verwijzen we naar het Netwerk van MemberCare Nederland. De medische advisering wordt voortgezet door Philip Blom in zijn praktijk Bedrijfsarts4herders. Het komende jaar zijn wij vanuit InTransit nog betrokken bij de overdracht, het trainen en begeleiden van de collega’s van De Hoop.”  

Irene Blom, voorzitter Raad van Bestuur De Hoop: “De afgelopen jaren is de samenwerking gegroeid tussen InTransit en De Hoop. Wanneer intensievere behandeling nodig bleek voor een zendeling of gezinslid, dan leverden we daarin onze bijdrage. We hebben het werk van zendelingen altijd graag op deze manier ondersteund. Nu InTransit besloot een partner te zoeken die hun aanbod zou willen voortzetten, hebben wij gezien dat dit werk goed past bij onze missie. Het bieden van veerkrachtassessment past bij onze ambitie meer aandacht te geven aan preventie van psychologische klachten. Daarnaast kunnen wij door deze overname ons aanbod in behandeling verbreden met een team gespecialiseerd in missionaire psychologie.

Expertise

Het team van De Hoop bestaat uit (GZ-)psychologen, een psychotherapeut en een geestelijk verzorger. De meeste teamleden hebben zelf cross-culturele of zendingservaring en kunnen vanuit hun expertise mensen op weg helpen bij psychosociale uitdagingen die gerelateerd zijn aan het leven in een andere cultuur.  

De Hoop biedt verschillende diensten aan ter preventie en ondersteuning van het welzijn van zendingswerkers en hun gezin. Het gaat dan om de volgende diensten:

  • Veerkrachtassessment  
  • Psychologische behandeling 
  • Consultatie aangaande transculturele processen en problemen
Lees meer over de diensten, het team en aanmelden