Afgelopen maandag 16 maart is de nieuwe afdeling Hoop Online gestart met het bieden van 100 procent online hulp. De start van deze afdeling was al langer gepland op deze datum en is door de maatregelen in verband met het coronavirus extra actueel geworden.

“We hebben dit al maanden in voorbereiding en wilden eerst rustig deze vorm van online hulpverlening opbouwen en dan uitbreiden”, vertelt Jaap de Gruijter, voorzitter Raad van Bestuur van De Hoop. “Maar op dit moment is dit een cruciale voorziening waarmee zoveel mogelijk cliënten in de ggz de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.”

Doelgroep

De online zorg is voor alle cliënten die al in behandeling zijn bij De Hoop en voor nieuwe cliënten. Online behandeling kan ingezet worden bij een veel soorten klachten: zowel bij psychische problemen zoals angst, depressie, trauma, dwang, ADHD en autisme, als bij verslavingsproblemen. Een groot deel van de cliënten komt voor deze vorm van ambulante hulp in aanmerking, zowel volwassenen als jongeren. Cliënten hebben een computer nodig of een tablet met webcam.

Lees meer over deze vorm van hulp

"Op dit moment is dit een cruciale voorziening waarmee zoveel mogelijk cliënten in de ggz de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben"

Zorg ten tijde van corona

Ook alle andere ambulante hulpverlening vindt vanaf nu zoveel mogelijk online plaats. Het team van Hoop Online ondersteunt alle andere collega’s om nu ook op deze manier zorg te gaan verlenen.

“Uitgangspunt is nu dat we zoveel mogelijk telefonisch of online behandelen en zo min mogelijk face-to-face afspreken”, licht Jaap de Gruijter toe. “Onze behandelaren werken in principe vanuit huis en zijn niet meer aanwezig op de polikliniek. Alleen wanneer de regiebehandelaar om behandelinhoudelijke redenen een face-to-face contact noodzakelijk vindt, wordt dit met de cliënt afgesproken.”
Alleen het verpleegkundig spreekuur op de polikliniek gaat in de gebruikelijke vorm door, medisch noodzakelijke handelingen worden nog wel verricht. De zorg in de klinieken en de woongroepen gaat gewoon door, maar wel zijn er passende maatregelen getroffen.

Aanmelding voor behandeling via Hoop Online kan via hooponline@dehoop.org. Er is een verwijzing van de huisarts nodig.