De Hoop ggz heeft zich als 14e lid aangesloten bij Alliantie Tante Sjaar. Een samenwerking van zorgorganisaties in Rotterdam die zich sterk maakt voor een leefbare en veerkrachtige stad. Eén waarin iedereen meedoet en kwetsbare Rotterdammers en gezinnen betere kansen krijgen. De Alliantie doet dit door thema’s aan te kaarten als dakloosheid, werkloosheid, participatie, armoede en onderling afgestemde aanpak van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

De Alliantie wil de komende jaren haar activiteiten uitbreiden. Hiervoor is een convenant opgesteld met doelen, waar de samenwerkende zorgorganisaties zich aan willen houden. Om de doelen waar te maken is Wendy van Rijk als kwartiermaker aangesteld. Namens De Hoop ggz hebben Setkin Sies (manager van de polikliniek Rotterdam) en Irene Blom (voorzitter Raad van Bestuur) het convenant ondertekend.

De Alliantie werkt intensief samen met andere partners in de stad, waaronder de gemeente Rotterdam, cliëntenorganisaties, welzijn, woningcorporaties, politie, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In 2023 zal de Alliantie zich met volle kracht inzetten om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van kwetsbare Rotterdammers en gezinnen.

Meer informatie over onze polikliniek in Rotterdam