De Hoop heeft een nieuw milieubeleid ondertekend met doelen voor duurzame bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we aan bij de ambities van de Green Deal 2.0: het streven naar een vrijwel klimaat neutrale organisatie in 2050.

“Het beleid is geactualiseerd en ik ben verheugd om deze te mogen ondertekenen. Het is fijn te concluderen dat we echt al stappen hebben gezet.” vertelt Paul Vel Tromp, lid Raad van Bestuur. De afgelopen drie jaar heeft De Hoop diverse duurzame investeringen gedaan. Zo zijn nieuwe elektrische vervoersmiddelen aangeschaft, is er gefocust op het bezitten van duurzame panden en zijn er 1250 zonnepanelen gelegd op de hoofdlocatie in Dordrecht. Onder andere hierdoor hebben we nu al een positieve voorspelling op het behalen van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 2018).

(Op de foto: links Hans Kranenburg en rechts Paul Vel Tromp)

Voor een klimaat neutrale bedrijfsvoering gaat De Hoop de komende jaren investeren in verbetering van de panden. De stijgende gasprijzen zijn op dit moment een extra stimulans. Maar de rol van collega’s en cliënten moet niet worden onderschat, benadrukt Milieucoördinator Hans Kranenburg. ”We kunnen het nog zo duurzaam inrichten: verspilling moeten we toch echt zelf tegengaan. Doe de lichten en airco uit als je de kamer verlaat, voorkom voedselverspilling en wees zuinig met gasgebruik door bijvoorbeeld korter te douchen. Samen moeten we duurzaam omgaan met de natuurlijke bronnen van onze schepping.”

De Hoop heeft certificering Brons van de Milieuthermometer Zorg. Lees meer