Sinds 2015 biedt De Hoop deeltijdbehandeling voor jongeren die een psychisch probleem hebben en met school in de knel komen. Zij kunnen op het terrein van De Hoop naar school en combineren dit met therapie.

Jeroen Besuijen, manager bij KJP (Kinder- en Jeugdpsychiatrie), legt uit waarom de deeltijdbehandeling zo belangrijk is: “Stel je jongeren met psychische problemen voor op een trap. Aan het begin van de problemen worden er thuis oplossingen gezocht en gaan ze naar de huisarts of een jeugdteam. Als de problemen erger worden, worden ze poliklinisch behandeld. Soms is dat niet genoeg. Het probleem wordt groter en de jongere gaat niet meer naar school. Schooluitval beschouwen we echt als een alarmbel; het is een teken dat het niet goed gaat. Wij kunnen helpen door de jongere bij De Hoop naar school te laten gaan, in combinatie met behandeling.”

"Schooluitval beschouwen we echt als een alarmbel; het is een teken dat het niet goed gaat. Wij kunnen helpen door de jongere bij De Hoop naar school te laten gaan, in combinatie met behandeling."

Jeroen legt uit dat de behandeling met name bedoeld is voor jongeren op het voorgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, met psychiatrische problemen zoals angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen (zoals depressie, trauma), ADHD en stoornissen in het autismespectrum. “Soms is daarnaast ook sprake van verslavingsproblematiek. De groep bestaat uit maximaal 9 jongeren. De jongeren volgen 14 weken deeltijdbehandeling en krijgen daarna vaak poliklinische vervolgbehandeling. Als naar school gaan nog steeds niet lukt, kunnen we de jongere ook kort opnemen in onze kliniek, om ze daar intensiever te begeleiden en ze te helpen bij de stap om weer naar school te gaan.”

Door deze doorstroom is er vaak een kortere wachtlijst, waardoor jongeren niet onnodig verergering van problemen ondervinden. Aanmelding voor de deeltijdbehandeling staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam.

Ervaring van een moeder

Een moeder vertelt over de hulp bij KJP: “Mijn dochter is opgenomen bij De Hoop en daarna ambulant geholpen. Het was een verademing: wat heeft ze veel geleerd en is ze gegroeid. Er was een goede samenwerking met artsen, de psycholoog en de pedagogische medewerker. Ze heeft haar leven mede aan deze mensen te danken.”

Meer lezen over hulp voor kinderen en jongeren