Via je zorgverzekering krijg je de meeste behandelingen binnen de basis-ggz en de specialistische ggz vergoedt. De gemeente financiert de zorg voor jeugdigen (4-18) en woonvormen zoals Beschermd Wonen. Hier lees je meer informatie over de kosten.